Haltarve LF

Kategori: Stuga

Koordinater: 57.254815, 18.623876

Information om Haltarve LF

Den här stugan låg i norra delen av Haltarve 211 JJ:s nuvarande gårdstomt. År 1827 kom Lars Mattiasson Floström från Flors i Burs (1797-1834) till När och gifte sig med prästgårdmjölnaren Lauvalls dotter Katarina Maria (1801-74). Men Floström drunkade vid fiske 1834 och fem år senare gifte änkan om sig med Johan Fredrik Hederstedt från Hejde (1815-49). Johan Fredrik kallades sig sedan också Floström. Men 1849 omkom även Johan Fredrik vid fiske. Det blev sedan sonen Lars Floström (1829-94) som fick överta stället efter modern och 1851 gifte han sig med klockare Boströms dotter Birgitta Charlotta (1819-59). År 1859 avled emellertid hustrun och Floström gifte om sig med Anna Fredrika Persdotter från Rodarve i Fardhem (1823-1907). År 1868 blev Floström klockare och innehade den sysslan till sin död 1894. Han var också sergeant och under en tid rustkammarföreståndare för Närs kompani. Dottern Maria från första äktenskapet (1858-1917) gifte sig till Lau men återvände år 1900 med sina döttrar till det gamla bostället och bodde där till 1917 varefter stället revs.Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Staffan Wrigstad