Maldes LH

Kategori: Stuga

Koordinater: 57.244329, 18.645878

Information om Maldes LH

På Maldesrum, dvs 250 m NO om Frigges 339 VP och där Närs golfbana ligger i dag, låg ett båtmanstorp som bebotts av båtsmän sedan början av 1700-talet. Under 1700-talet nämndes olika båtsmän med hemvist på ”Maldes backe”. År 1775 gifte sig båtsmannen Lars Jakobsson-Bondarve med Gertrud Persdotter från Galls 481 AS (1744-89). Lars torde dock ha dött i det ryska kriget 1790. Nästa inbyggare blev Lars Hemmander från Hemmor 812 RL (1812-65) gift 1837 med Greta-Cajsa, dotterdotter till ”Bondarven” (1807-88). Men nu var stället inte längre båtmanstorp. Omkring 1863 flyttade Hemmander till Dalbo 466 AP och sonen Lars Hemmander (1843-1921) gift 1869 med Sofia Greta Laustedt från Lau (1843-1924) tog över hemmet. År 1896 gifte sig dottern Matilda Hemmander (1876-1968) med Johan Fredrik Lindberg från Turinge (1872-1915). De bodde i stugan till ca 1910 då familjen flyttade till Galls 461 GL. Därefter jämnades stugan till marken.Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Staffan Wrigstad