Hallute 105 (1:51) KN

Kategori: Gård

Koordinater: 57.262402, 18.638051

Information om Hallute 105 (1:51) KN

Från slutet av 1810-talet fanns ett boställe på Lars Petter Rabes ägor i Hallute Gräsäng nära den dåvarande gränsen till Lau. Där bodde Per Persson från Stenstu i Burs (1774-1837) gift med Brita Nilsdotter från Bjärges i Lau (1772-1865). Persson dog 1837 och då tog sonen Petter Pettersson (1817-76) gift 1851 med Lisa Maria Persdotter från Gangvide PP (1825-1908) vid. Sedan följde 1883 mågen Per Nilsson från Bomunds i Hammaren 2:2 AN (1855-1913) gift med Brita Persdotter (1853-1931) som genom att han förvärvade en hemmansdel av Hallute blev bonde. År 1915 övertogs gården av sonen Karl Nilsson (1886-1962) som avled ogift. Parten gick sedan över till Jenny Öström från Bosarve 409 LR (1899-1981) som varit hushållerska hos Nilsson. Öström avled 1981 och jorden såldes till Hägdarve medan bostaden köptes av Erik (1915-90) och Margit Ljunggren (1918-99) från Lau. Margit var född vid Haltarve 219 RJo. Gården ägdes sedan av Johan Ljunggren och Ylva Havdelin men köptes 2014 som fritidshus av en familj från Täby.Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Staffan Wrigstad