Rennstadsnipan

Kategori: Naturområden

INNAN NATURRESERVATET
Skogsägarna innan Länsstyrelsen köpte upp Snipan och skapade reservatet var bl.a gården Tomta, Roy och Eva Florén, gården Östtomta, Karl-Erik och Britt-Lis Gustavsson och gården Hagen, Karl-Gunnar Haglund. De gårdarna ligger i direkt anslutning till Snipan.

Koordinater: 59.621848, 13.085832

Information om Rennstadsnipan

 

NATURRESERVAT.

Rennstadsnipans topp når 252 m ö.h., således en bra bit över högsta kustlinjen som i området ligger på rund 190 meter över havet. Från det 12 meter höga utkikstorn som Boda Byalag byggt på toppen av berget har man en fantastisk utsikt över det värmländska landskapets sjöar, skogar och berg.

Skogen i de dramatiska branterna har till stor del lämnats att utvecklas fritt och har också brunnit flera gånger i relativt sen tid, senast en mindre skogsbrand på 1950-talet. Tack vare detta innehåller skogen på Rennstadsnipan många brandskadade träd och mycket död ved och hyser arter som är beroende av den numera sällsynta typen av livsmiljö. I branterna syns märken efter skogsbrand på drygt 200-åriga tallar, så kallade brandljud som bildats då eldslågorna skadat delar av trädens bark. Bränderna har i de klippiga branterna skapat en gles tallskog med betydande inslag av lövträd och död ved, där solinstrålningen kommer åt att värma upp berget och skapa varma och skyddande miljöer för växter och djur.

DJUR OCH VÄXTER

Den solöppna skogen med sina klipphyllor, gamla lövträd och flatkroniga tallar utgör också fina häckningsplatser för krävande eller ovanliga fåglar som rödstjärt, tofsmes, entita och skogsduva. Tidigare har fiskgjusen häckat här och lodjur strövar förbi då och då.

VÄGBESKRIVNING

Läge: Värmlands län, Kil kommun, ca 16 km nordväst om Kil.

Ta riksväg 61 till Högboda. Sväng in mot och genom Högboda by och följ sedan skyltarna mot Rennstadsnipan och Utsiktstorn – vägen går först knappt 8 km norrut från Högboda till Rennstad, sväng sedan vänster mot Skog, efter 500 m har du reservatparkeringen med info om reservatet på höger sida om vägen. Reservatet är ett populärt besöksmål och ibland kan det bli trångt på parkeringen. Tänk därför på att placera bilen så att så många som möjligt får plats.

FÖRESKRIFTER

Det är förbjudet att:

–Samla in ryggradslösa djur. t.ex skalbaggar, snäckor eller fjärilar.

Samla in mossor, lavar eller vedsvampar.

-Skada eller ta bort död ved såsom liggande eller stående torrträd eller torra grenar.

-Rida.

-Framföra fordon.

-Elda eller på annat än anvisad plats.

-Medföra ej kopplad hund.

Fakta: Bildat 2008, storlek 62 hektar. Markägare Staten. Förvaltare Länsstyrelsen Värmland

(Uppgifterna lämnade av Länsstyrelsen Värmland)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bilder och dokument från Rennstadsnipan

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

bb2