Fredriksberg

Kategori: Tätort

Fredriksberg, centralorten i Säfsnäs församling (tidigare även egen kommun). Belägen i sydvästra hörnet av Dalarna. Gränsar till Värmland och Västmanland.

Koordinater: 60.139207, 14.376330

Information om Fredriksberg

Fredriksberg, centralorten i Säfsnäs församling (tidigare även egen kommun). Belägen i sydvästra hörnet av Dalarna. Gränsar till Värmland och Västmanland.Namnet Fredriksberg uppstod när industrimännen Grave och Ström 1729 anlade Fredriksbergs hammarsmedja vid Säfssjöns utlopp. Namnet efter kung Fredrik I.

1736 anlades Annefors stångjärnshammare endast någon km väster om den förstnämnda smedjan. Namnet Annefors efter Graves hustru Anna, född Chenon.
I våra dagar skiljer man inte på de två platserna utan hela bebyggelsen heter Fredriksberg.

De första som bosatte sig i närheten av Fredriksberg var svedjefinnar. De kom från Finland i början på 1600-talet och bosatte sig bl.a.a i Säfsbyn och Älgsjöhöjden. Ytterligare ett hundra år framåt utgjorde svedjefmnarna nästan den enda befolkning som fanns här.

Järnepoken startade i Säfsen på 1700-talets början då Sebastian Grave och köpmannen Ström gavs tillstånd att anlägga bruk på olika ställen i bygden. Innan de anlade Fredriksbergs bruk år 1729 hade de startat i Gravendal (1721) och Strömsdal (1727). Befolkningen ökade omedelbart då behovet av arbetskraft blev stort till smedjor, kolning och transporter m.m.

Problemet med kommunikationer gav sämre konkurrenskraft för bruken som transporterade malm, kol och stångjärn. Under 1700-talets slut tillhörde Säfsens järnbruk de större men under 1800-talets senare hälft hårdnade konkurrensen och tekniska utvecklingar medförde att mindre bruk slogs ut. För att sänka sina transportkostnader och förbättra produktiviteten anlades en smalspårig järnväg mellan Hörken – Strömsdal – Gravendal – Fredriksberg på 1870-talet.
Då lönsamheten ändå försämrades övergick bolaget till träindustri för att utnytta sitt stora
skogsägande. I Annefors byggdes sulfit- och sulfatfabrik först och pappersbruk 1932 samt
flera sågverk på flera orter. En ny järnväg byggdes till Hällefors för främst
massavedstransport. Även träindustrin tog slut i början av 1970-talet och successivt har
bygdens huvudnäring blivit turism och en stor och mycket uppskattad turist- och
konferensanläggning finns numer i Säfsbyn.


Bildgallerier från Fredriksberg

Visa fler bildgallerier från Fredriksberg ›


Bilder och dokument från Fredriksberg

Visa fler bilder & dokument ›


Platser i FredriksbergGästgivaregård
Elljusspår
Sågverk
Villa
Missionshus
Naturanknutet

Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

John Dahlström