När fyr

Kategori: Fyr

Koordinater: 57.218291, 18.681087

Information om När fyr

På Stångudden där Närs fyr ligger i dag fanns tidigare en stång som bara var ett enkelt sjömärke. Det finns igen antydan om att den skulle haft ett fyrljus av något slag. År 1872 byggdes Närs fyr med fyrtorn, boningshus och uthus. Fyren började fungera i december det året efter en höst fylld av skeppsbrott utanför kusten. Den förste fyrmästaren blev Johan Engström från Rone (1822), gift med Lovisa Charlotta Björnlund (1820), som upprätthöll sin tjänst i hela 26 år från 1872 till 1898. Engström efterträddes av fyrvaktaren Viktor Berggren från Karlskrona (1848), som 1879 gift sig med en medlem av släkten Krokstedt, Catarina Eleonora Krokstedt (1852). Berggren som också varit med sedan starten kvarstod sedan som fyrmästare till 1907 – 35 års tjänstgöring på samma ställe! Näste fyrmästare blev 1908 fyrvaktarsonen Adolf du Rietz från Fårö (1870-1926), gift 1893 med Anna Charlotta Albertina (1871), som tidigare varit fyrvaktare vid Närs fyr 1898-1905. Du Rietz blev kvar till 1918 då han flyttade till Faluddens fyr och efterträddes av Johan Wulff från Othem (1860-1932), gift 1909 med Dora Jakobsson (1874), som hade varit fyrvaktare från 1905. År 1925 blev Edvard Gräsman från Gräsö i Roslagen (1872-1947), gift 1916 med Beda Jonsson (1887-1929), fyrmästare efter att ha varit vaktare sedan 1918. Gräsman blev sedan kvar i När efter pensioneringen och bosatte vid Hallute 159 MO i en nybyggd villa där han levde till sin död 1947. Näste fyrmästare blev Gabriel Engeström från Sundre (1884-1952) som kom till När 1936 från Fårö. Efter sju år i När återvände Engeström till Fårö 1943. Han efterträddes av Harald Lindström från Vätö i Uppland (1888), gift med Eugenia Sundström (1890), som var fyrmästare i När mellan 1944-48 efter ett tjugotal år i Östergarn. Den siste fyrmästaren vid Närs fyr blev Karl Forsman från Öregrund (1901), gift 1925 med Agnes Holmgren (1904), som tillträdde sin tjänst 1948 och blev kvar till 1961 då fyren automatiserades. Under andra världskriget spelade fyren en viktig roll för de många flyktingar som sökte sig bort från Baltikum. Trafiken kulminerade  i slutet av 1944 och alla togs om hand av fyrpersonalen och militären som hjälpte till att föra flyktingarna vidare. Så sent som 1961 kom en båt som visade sig vara en rysk ubåtstender vars befälhavare begärde att få stanna i Sverige. Efter automatiseringen ses fyren till med jämna mellanrum och de första åren var det Sigvard Ahlqvist vid Folke 849 AA som gjorde detta.

 


Bilder och dokument från När fyr

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Solveig Larsson
larsson.smiss@telia.com