Västra Furtan

Kategori: By

By (hemman) i västra Brunskog

Koordinater: 59.646833, 12.751344

Information om Västra Furtan

By (hemman) i västra Brunskog.

Västra Furtan var år 1564, då namnet för första gången finns i jordeboken, ett skattetorp enligt SOV VI sid 24. Men år 1606 är gården i jordeboken inskriven som ½ hemman, och för år 1610 har hemmanet följande skattesedel: ”Oxeskatt 6 öre, Matgive penningar ½ öre, Humle ½ mark, Dagsverke 2, Årlige hästar 2 och Konungshästar 2” – År 1613 i Älvsborgs lösen betalar Nils i V:a Furtan 12 mark. Och Erland i Västra Furtan kräves på 15 mark. – Bland kyrkans sexman, som kyrkoherden antecknat år 1621, var Erland i V:a Furtan en. Om tionde från V:a Furtan har kyrkoherden antecknat år 1626: ”Erland i V:a Furtan 1 rundstycke”, 1629: ”Nils i V:a Furtan 1 rundst.”, 1629: ”Anders i V:a Furtans drängar 1 daler”, 1631: ”Brynte i
V:a Furtan 1 rundst. k(opparmynt)”. – År 1760 bodde i V:a Furtan 49 personer uti åtta hushåll.

Hemmanets areal uppmättes vid 1. s. 1843 och befanns vara 1142 tunnland med 825,9 tunnland som skogsmark. – Hemmanets åkerjord uppgavs år 1938 vara 238 tunnland.
Samma taxeringslängd upptager 34 brukningsdelar i V:a Furtan. – Där funnos 36 hushåll år 1939 med tillsammans 137 personer enl. husförhörsboken.


Bilder och dokument från Västra Furtan

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Stefan Hensdal