Stora Askö (Loftahammar)

Kategori: Ö

Natur

Stora Askö är Tjusts skärgårds största ö. Tillsammans med Lilla Askö bildar den en väldig landbarriär som skyddar Gryt- och Trollholmsfjärdarna från saltsjön i öster; nästan som korken i en flaska. Stora Askö utgör i sig gräns mellan ytteroch innerskärgård; de östligaste delarna präglas av välslipade och renspolade klipphällar, vilka med en katts smidighet obemärkt försvinner ner i havet. Sparsamt med vegetation förutom några siluettbildande vindpinade furor. Till skillnad från i princip resten av ön, där berget reser sig grått och vresigt över tillvaron: Kutiga gråbergsryggar täckta med torr lav och lågvuxen tallskog vältrar sig fram likt urtidsmonster. Mest överallt rullar urbergsryggarna ända ut i saltsjön.

Koordinater: 57.983977, 16.777097

Information om Stora Askö (Loftahammar)

Natur

Stora Askö är Tjusts skärgårds största ö. Tillsammans med Lilla Askö bildar den en väldig landbarriär som skyddar Gryt- och Trollholmsfjärdarna från saltsjön i öster; nästan som korken i en flaska. Stora Askö utgör i sig gräns mellan ytteroch innerskärgård; de östligaste delarna präglas av välslipade och renspolade klipphällar, vilka med en katts smidighet obemärkt försvinner ner i havet. Sparsamt med vegetation förutom några siluettbildande vindpinade furor. Till skillnad från i princip resten av ön, där berget reser sig grått och vresigt över tillvaron: Kutiga gråbergsryggar täckta med torr lav och lågvuxen tallskog vältrar sig fram likt urtidsmonster. Mest överallt rullar urbergsryggarna ända ut i saltsjön.
Namnen
Askö(-arna) har sannolikt namngivits utifrån en osedvanlig rik förekomst av ask (fraxinus excelsior). Och faktiskt, runt Askö by står askarna tätt. Genom kung Valdemars itinerarium vet vi att namnet Askö var väl etablerat under 1200-talets första hälft. Att Askö är namngiven, måste emellertid inte betyda att ön är bebodd. Den kan på flera andra sätt varit så betydelsefull att den måst namnges; som vidsträckta extensiva betesmarker, som områden där rik lövtäkt var möjlig eller på något annat sätt inkorporerade i den samtida bygden, kanske som fiskelägen och/eller -hamnar.

Mer information om Stora och Lilla Askö finns under dokument.


Bilder och dokument från Stora Askö (Loftahammar)

Visa fler bilder & dokument ›


Platser i Stora Askö (Loftahammar)Fiskeläge
Samlad bebyggelse

Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Gun Norén