Häggsåsen

Kategori: By

Skiljer sig från övriga ”åsar” såtillvida att det här inte är fråga om någon ås. I ett brev från 1386 talas om ett par syskon, som skiftar sitt fädernearv i Heggishusa. Omkring 100 år senare skrevs bynamnet Haexass.
Man bör utgå från att Häxåsen innehåller ordet hus. Vad det är för ett sorts hus kan idag vara svårt att säga. Utom ”hus för människor” finns innebörden ”boning för vissa slags djur” och ”djurfälla av husliknande konstruktion”. Kan vara namnet Hägg som mansnamn eller mansbinamn som ingår men då borde det ha hetat Häggs-husa och inte Heggishusa som det står.

Källa: B Flemström, Jämtländska ortnamn.

Koordinater: 63.032364, 14.068010


Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

bb2