Koborgen

Kategori: Fäbod

Fastighet: Västeråsen 5:1 (Inv.datum: 1983-11-05)
Fäbod som ligger på mark som tillhör Västeråsen. Fäboddriften upphörde på 1930-talet. (Chr. Bengtsson fäbodinventering 1958).

Koordinater: 63.037024, 14.197168

Information om Koborgen

Dialektalt uttal: Kuborgen

Ur Fäbodar i Berg, Kulturhistorisk utredning nr 25, J L Museum, 1982: F d fäbodvall. På platsen finns rester av ett ödesböle. Enligt skriftliga källor från slutet av 1400-talet omtalas kyrkoherden i Oviken som ”höffvidzman oppå Koburgshus”. Under medeltiden utgjorde Jämtland ett prosteri och det ålåg innehavaren av kyrkoherdebefattningen i Oviken att uppbära biskopstiondet från Jämtland. Vissa forskare menar att Koborgshus är den plats där man förvarade tiondet innan det fördes till Uppsala. Koborgshus förmodas vara anlagt vid mitten av 1300-talet. Enligt en folksägen skall husfolket en gång vid prostens bortovaro ha brutit sig in i ölkällaren och tagit sig ett rejält rus. För mycket ved kastades på elden varvid alla ihjälosades och innebrändes. Sedan dess skall Kohorgshus ha legat öde tills det upptogs som fäbodvall. Det är troligt att delar av källaren under den nuvarande bustugan är av medeltida ursprung.Ingången till källaren, källarsvalen, är förmodligen av senare dato då den till synes ligger i förband med den utvidgning av muren som skett i senare tid, förmodligen i samband med uppförandet av den nuvarande bustugan. Av fäbodvallen Koborgen kvarstår endast bustugan smt ett stall, uppfört omkring mitten av 1900-talet. På den öppna ängsvallen finns flera rester av husgrunder.

Läs mer i hembygdsföreningens sockenkrönika årgång 1983 s. 54-58 och årgång 2006, s. 67, s. 68-74, s. 75-77


Bilder och dokument från Koborgen

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

bb2