Bryne mosse

Kategorier: Industriminne, Naturområden

Torvbrytningen pågick under tiden från 1920 talet fram till början av 1960 talet.

Koordinater: 58.421076, 12.989421

Information om Bryne mosse

Stora Bryne gård ägde den 38 tunnland stora mossen som  1907 säljs till ett torvbrytningsbolag som några år senare i konkurs.

Ett nytt bolag bildas av Enok Ahlberg från Gillstad och Augustsson, Godegården i Järpås som ägare (Gustav Boman var torvmästare 1911-1923). Förvaltare var Samuel Forsberg som bodde i nära anslutning till mossen. Bolaget drev verksamheten till slutet av 40-talet då mossen såldes till David Cederbom från Trässberg som fortsatte driften i mindre skala till början av 60-talet. Han var lantbrevbärare och vaktmästare och hade ett stort stöd av hustrun och kunde på så vis sköta bägge arbetena.

Torvet som var bränntorv såldes bl.a. som lokbränsle och till upp värmning av skolor och till traktens bönder. Torvbrytningen startade i en för den tiden stor skala med maskinupptagning. En ångdriven elevator lyfter i skopor upp torven ur gropen och tippar den i en kvarn. (Ångan ersätts snart av el och en egen transformator för det byggs på platsen). Fyra man lastade i nere i gropen och två man tog emot den korvliknande massan från kvarnen lade den på meterlånga brädor. Den delas där i fyra delar och pallades upp för torkning. Fyra man körde vagnarna till pallningen. Allt arbete skedde på ackord under överinseende av förvaltaren.

För att genomföra verksamheten fanns på platsen en lada för torvförvaring och en mindre byggnad för personalen. Vid Bryne anhalt fann en mindre stationsbyggnad och ett stickspår med en lastkaj för järnvägstransporterna. Andra kunder hämtade torvet på platsen.

Verksamheten upphör i början av 1960-talet. En skrothandlare får till uppgift att montera ned  och föra bort all utrustning.

Mossen återköps sedan av Stora Bryne. Den är numera vattenfylld med holmar beväxta med björk och vide med en rik flora, fauna.

Torvmästarns bostad, Björkhemmet, som byggdes 1913 finns dock kvar privatägt.

 

Uppgift hämtad ur Järpåsboken. Delvis kompletterat.

 

Idag (2018.10). är mossen helt igenväxt med vass och sly men ytterkanterna på torvtäkten visar var den fanns en gång. Den lilla järnvägsbanken från mossen ut till väg syns också och går att följa fram till ytterkanten. Den plats där ladan för torvförvaring låg finns också kvar men håller på att växa igen.

Stationshuset vid Bryne och det stickspår som fanns där är borta men resterna av en lastkaj finns kvar.


Bildgallerier från Bryne mosse

Visa fler bildgallerier från Bryne mosse ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

bb2