Hagaäng

Kategori: Gård

Koordinater: 58.419753, 13.015140

Information om Hagaäng

Bryne, Hagaäng.

Areal: Totalt 28 ha, därav 14 åker, 14 skog. Taxeringsvärde 12.400.

Jordart: Svartmylla på lerbotten. Skogsbestånd: Barrskog.

Mangårdsbyggnad uppförd på 1890-talet. Ladugård och stall uppfört 1913, loge av äldre datum, magasin uppfört 1923.

2 hästar, 5 kor, 2 ungdjur, 1 modersugga, 2 gödsvin, 1 får, höns till husbehov.

Nuvarande ägare köpte gården 1937 efter att ha arrenderat den sedan 1927.

Ägare: Sven Anton Yngve Broberger (född 13/10 1891. Son till August Broberger (född 1856, död 1937) och hans hustru Augusta Svensson (född 1864, död 1910). Gift med Elsa Viktoria Charlotta Hedman född 30/10 1904, dotter till Anton Hedman (född 1879) och hans hustru Alida Larsson (född 1875, död 1908).

Barn: Svan Olof född 1927, Bengt Ingemar född 1930, Nils Yngve född 1941.

Hämtat ur Svensk Hembygd, Herresäten och Gårdar (1938)Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

bb2