Kulla

Kategori: Frälsehemman

Koordinater: 59.007767, 15.614868

Information om Kulla

 SC Den första gården vid Kulla låg ca 300 m NNO om nuvarande Kulla, på kullen med den stora linden, Gammelbokullen står det på den ekonomiska kartan, Gulkullen sa brevensborna för att det växte mycket gullvivor där. På karta från 1784 över Kulla ägor ligger gården uppe på kullen som också blev gårdens fall. Åskan slog ner i husen som brann ner. Byggdes upp igen på en säkrare plats där husen nu ligger. Bostadshuset blev ett parhus för två familjer som brukade var sin del av gården. Från 1893 var det en familj som brukade gården.
1815  JAA Kulla, 1 mantal frälse. 1:44:4 Banco Rd. Dagsverken 64. Smör 1 ltt (8,5 kg). Tackjärnskörning 28 skttd (5,5 ton). Ved 4 famnar. Löv 30 tjog.
1819  SC Den 22 oktober 1819 gifter sig drängen Petter Andersson, Kulla, med bonddottern Ingrid Andersson från Land.
1820  JAA En dräng från Kulla gjorde dagsverken på bruket i maj månad 1820. När han i ett dagsverksärende skulle ro till Kniphammaren blev han utmattad av strömmen, gick iland, låg i dvala i tre dygn. Man letade efter honom, men ansågs drunknad. På pingstdagen kom han själv hem till Kulla och återfick hälsa och krafter.
1874  SC På hösten 1874 bildas vid Kulla en nattvardsförening som senare blev Brevens friförsamling/missionsförsamling. De närvarande var bl.a. Karl Ersson, Kulla, Per Erik Persson, Ånnerstorp, Johan Nilsson, Skira, Johan Pettersson, Hökhult.
1885 JTG Kulla: Ny ladugård, stall och svinhus.
1895 JTG Ny loge vid Kulla i stället för två mindre.
1898 JTG/ÅB Kulla. Smedjan byggs om. Smedjan låg på söder sida om vägen ca 150 meter österut från bostadshuset.
1893 SC 14 mars 1893 flyttar masugnsarbetare Carl Gustaf Eriksson (1854 – 1935) från Knipphammaren till Kulla och blir arrendator på hela gården som tidigare varit delad på två familjer. C-G: s hustru: Josefina Eriksson 1857 – 1924. Barn: August 1879 – 1954. Ida Gustavsson Kilsmo Gård 1885 – 1957. Hulda 1887 – 1970. Teodor 1890 – ?. Anna 1893 – 1975. Oskar 1896 – 1977. Ingeborg Pettersson Nysätter, 1898 – 1978. Emmy Qvarnström Biskopskvarn, 1901 – 1987.
1921 SC I början på 1920-talet övertar sonen Oskar, 1896 – 1957, arrendet. Hustru 1:a Lisa Ek, 1897 – 1927. Barn Gösta Ek, 1925 – 1997. Solveig, 1926 – 1926. Hustru 2:a Mette Söderström från Nysätter, 1910 – 2004. Barn: Arnold, 1932. Bengt, 1935. Ing-Marie, 1937. Kerstin, 1945. Oskar Carlsson hade aldrig någon kolmila.
1961 SC Oskar och Mette Carlsson brukar gården till 14 mars 1961 då sonen Arnold tar över två hästar för skogskörning plus mark för bete och höskörd, övrigt skogplanteras. Från 1970 blir Arnold enbart skogsarbetare och 1985 flyttar han till Högsjö och den kvarvarande öppna jorden brukas av Kubbetorp. Husen blir fritidsbostad fram till 1996, då Brevens Bruk säljer till familjen Bäckström, som blir permanentboende.
1996 BB/SC Gården Kulla har Brevens Bruk sålt till Åse och Kurt Bäckström, som till sommaren öppnar ”Kullas Tidlösa Ting”, en antikbod med kaffeservering. Efter ett par år upphörde verksamheten. De har byggt ut gården med garage, pool m.m.
1945  SC Vägen till Kulla – Skrattorp byggs om 1945. Den enda maskin de hade till hjälp var Brevens första motorsåg, tvåmans som fick dras på cykelkärra. Det var bl.a. Harry Larsson i Norrtorp och Gunnar Kumlin från Nybygget som jobbade på vägen. Tidigare gick vägen från toppen på Gräshagsbacken och följde nuvarande väg fram till vägen som kommer från skolan där det blev en 90-graders sväng till vänster ner till bäcken. Där det blev högersväng uppför den branta backen mot Elimkapellet och fram till nuvarande väg. Den öppna platsen vid väganslutningen kallas excercisplatsen. Gärdet på kullen närmare Kulla kallades Tjärgropabacken, Smegärdet låg mitt för Smedjan, Brölösen var gärdet närmast Skrattorp. Backen på vägen mot Skrattorp kallas Doktorsbacken. En släde med en doktor som passagerare välte där och doktorn skadades. En backe lite längre bort kallas Skenabäckabackarna, några hästar skenade där. På gamla vägen mellan Kulla och Skrattorp finns någon eller några fina stenvalvbroar. Nya vägen mellan Kulla och Skrattorp anlades omkring 1960. Det var Aronsson med carterpillar som var ”vägmästare”.

Bilder och dokument från Kulla

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

bb2