Olstorp

Kategori: Gård

Koordinater: 57.853566, 15.394842

Information om Olstorp

Gården ligger i Sörskaten i Norra Vi, ett par hundra meter söder om Svarstorpasjön. Platsen troligen bebyggd redan på tidig medeltid.
Idag permanentbostad.Olstorp ligger ett par hundra meter söder om Svarstorpasjön. Byggnaderna ligger på en platå, boningshuset norr om vägen, uthusen söder om.
Gårdsnamnsforskaren Robert Norrby fann namnet skrivet första gången 1545, då stavat Orstörp.
Enligt 1562 års frälselängd var Olstorp en frälsegård på 1 mantal, ägd av Björn Pedersson (Bååt) av Fållnäs. Möjligen kan gården ha sitt ursprung i tidig medeltid.

Ett antal adelssläkter finns noterade som ägare från 1600-talet till 1821, Grubbe, Horn, von Schaar, Ridderborg, Durée, Skytte och Durling. Den sistnämnde sålde gården 1821 till den ofrälse skattebonden Olof Olofsson, född 1769, från Gallebo och hans hustru Katarina Samuelsdotter, född 1785. Denna släkt innehade gården till slutet av 1910-talet, då den såldes till Boxholms AB. Då hade gården varit utarrenderad åren 1866-1873 och från 1900. De sista ägarna var Casten Castensson och Stina Greta Johannesdotter.

Domänverket blev på 1960-taler ägare till Olstorp. Arrendatorerna avlöste varandra under denna tid. Den siste på gården boende arrendatorn var Viktor Carlsson med hustru Gulli och barnen Göte och Eima. De flyttade in 1938 från torpet Tallen. Makarna bodde kvar på gården till sin död, Gulli 1979 och Viktor 1981.
Jorden brukades av Nils och Sylvia Carlsson i Lilla Lodhult.

En familj köpte husen och en avstyckad tomt på 1.2 hektar 1994.
I ladugården inrättades ett tryckeri som drevs in på 2000-talet.
Fastigheten såldes ånyo och är i dag permanentbostad.

Av den ursprungliga bebyggelsen finns inget kvar mer än grundstenarna till den gamla mangårdbyggnaden från 1828. När ett nytt boningshus uppfördes strax söder därom 1942 kom det gamla att användas som sädesmagasin innan det slutligen revs.


Bilder och dokument från Olstorp

Visa fler bilder & dokument ›


Platser i Olstorp
Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Björn Johansson