Ryssby församling

Kategori: Församling

Ryssby socken är den nordligaste i Kalmar kommun och var fram till 1971 egen kommun.

Koordinater: 56.801706, 16.352511

Information om Ryssby församling

Ryssby socken är den nordligaste i Kalmar kommun och var fram till 1971 egen kommun.Socknen var ursprungligen betydligt större än i nutiden. År 1829 gjordes en gänsreglering varvid hemmanen Ekenäs och Höga Hyltan i nordväst överfördes till Bäckebo socken. Ytterligare en gränsjustering gjordes 1878 då hemmanen Mjösingsmåla, Abbetorp, Geltorp, Rugstorp och Näversjö överfördes till Bäckebo.
Ryssby var sedan såväl i kyrkligt som i borgerligt hänseende en egen enhet fram till 1971 då den borgerliga komunen gick upp i Kalmar storkommun.
Ryssby som sockennamn finns nämnt i skrift redan 1336 då det stavades ”ryzby in möre”. År 1426 stavades namnet i en handling ”rytzby sokn” och år 1524 har vi den nuvarande stavningen ”Ryssby kyrkoby”.
Namnet härleder sig från benämningen ryd, som i fornsvenskan betydde röjning. Att röja exempelvis skog hette då att rydhia. Benämningen, liksom det besläktade red, är mycket vanlig i sydöstra Sverige. Det anses att namngivningen på -ryd går tillbaka till förkristen tid.
Som kuriosa kan nämnas att i socknens kyrkobok för 1667 är noterat: ”Efter gammal sägen skall Ryssby först varit kallad Klammersocken efter en slätt som ligger öster om Ryssby, Klammerslätt benämnd, men sedan ryssarna fejdade på vårt kära fädernesland och kommo till denna orten, är socknen vorden kallad Ryssby efter ryssarna någon tid bortåt där vistades. Om så är förvisst måste gamla krönikor härom igenomläsas, som utvisa huruvida ryssarna fordom i Sverige grasserat hava. Det är dock icke troligt att ryssarna varit här i Ryssby, utan av rydhia är Ryssby”.


Bilder och dokument från Ryssby församling

Visa fler bilder & dokument ›


Hembygdsföreningar

Visa fler hembygdsföreningar ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Ingemar Alriksson