Öllösa med Årby

Kategori: Gård

Koordinater: 59.139641, 16.979637

Information om Öllösa med Årby

Gård i Stjärnhov. 2 mantal. Taxeringsvärde 162.500. Areal 266,2 hektar varav åker 91, skog 151,8, övrig mark 23,4, hag- och betesmark, sjö, berg och impediment. Jordart: lera på lerbotten och något dyjord. Arealen huvudsakligen täckdikad.

Manbyggnaden uprsprungligen uppförd omkring 1633 av Johan Pontusson de la Gardie, tillbyggd, restaurerad och moderniserad: stall, ladugård (invändigt cementerad med gödselstad och urinbrunn, hydrofor, automatiska hoar m.m.), loge, svin- och hönshus m.m. Djurbesättning: 10 hästar (halvardenner), 35 kor och 10 ungnöt (S.R.B., r- och k-fria), svin och höns till husbehov. Traktordrift. (Mjölkproduktionen ca 100.000-120.000 kg per år. Fetthalt 3,7 %).

Historik: Öllösa om 2 mantal frälse tillhörde 1562 Carl Holgerssons (Gera) (d. 1566) landbogods och övergick efter hans död jämte bland annat ett flertal andra hemman i samma socken till svågern Åke Bengtsson Färla (d. 1578), varefter de på grund av att den sistnämnde avled ogift i arv tillföllo dennes systerdotter, Bengta Carlsdotter Gera, som var gift med Erik Gabrielsson Oxenstierna (d. 1594). Deras son Carl Oxenstierna (d. 1629) står på 1620-talet antecknad som gårdarnas ägare, men ehuru han efterlämnade söner, befinnas Öllösahemmanen efter hans död tillhöra Johan Pontusson de la Gardie (d. 1640), vilken i sitt första gifte äktat hans kusin, Catharina Oxenstierna (d. 1625), som likaledes var dotterdotter till Carl Holgersson och således torde haft arvsanspråk i egendomen. De la Gardie lät omkring 1633 uppföra sätesgård vid Öllösa, varest han även anlade ett järnbruk som dock var utarrenderat från 1636 och nedlades före halvsekelskiftet. Hans dotter Beata (d. 1680) var första gången gift med Lennart Torstensson (d. 1651) och andra gången med Per Brage (d. 1680) i dennes andra gifte. Efter grevinnans död tillföll Öllösa hennes son i första giftet, Anders Torstensson (d. 1686), men dennes arvingar sålde egendomen till Henrik Heerdhielm (d. 1712), vars arvingar innehade den till slutet av 1700-talet, då gården kom att lyda under Skeppsta bruk.

Nuvarande ägare är civilingenjör Georg W. Haage, som övertog gården 1920. Dennes fader och farbroder hade förvärvat den genom köp 1897.


Bilder och dokument från Öllösa med Årby

Visa fler bilder & dokument ›


Platser i Öllösa med Årby
Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Åsa Tallberg