Rumsand

Kategori: Soldattorp

Koordinater: 57.902032, 15.311190

Information om Rumsand

Rumsand var ett soldattorp i rote 59.

Karin Byström har i sitt arbete från 1971 funnit Rumsand noterat år 1480. Torpet finns omnämnt 1626 i tingshandlingar från Sund. Torpet etablerades således före indelningsverkets införande på 1680-talet. Det finns inte noterat i kyrkböckerna före 1678, då det fungerade som soldattorp. Den förste registrerade soldaten var Bengt Larsson Strid. Han var skriven på Rumsand åren 1678 till 1693. I 1735 års jordrannsakan finns ett soldattorp i rote 59 upptaget under Fallerås, dock inte namngivet, men torde givetvis vara Rumsand.
Under åren har 15 knektar bebott torpet. Av döma av protokollet vid laga skiftet på Fallerås 1856, så var torparna på knektstället relativt sett gynnade. I protokollet anges: ”som grenadjärtorpsägorne härigenom till omfång och godhet komma att vida överskrida vad för ett sådant torp genom författningarne finnes bestämdt, så förbehålla delägarne i Fallerås sig rättighet, att om grenadjärtorpsägarne härvid skola få för framtiden förblifva, fordra och erhålla ersättning för ströroten för vad torpägorna överstiga det förpantningarna bestämma.”
Av de 15 knektarna synes en ha dött i strid eller fångenskap. Övriga har fått avsked eller förflyttats. 1904 flyttade den siste knekten Carl Fredrik Lager Berg.
Indelningsverket hade då avskaffats. Civilisterna vandrade in och den första familjen blev målaren Karl Gotthard Kock, åren 1906 till 1909. 1922 flyttade Gustav och Carolina Halldin till Rumsand med sonen Conrad.
Idag är Rumsand en friköpt fritidsbostad, som välskött och rofyllt vilar på sin urgamla plats.


Bilder och dokument från Rumsand

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Björn Johansson