Vallbyäng

Kategori: Bebyggelselämning

Torp på Näsbyholms ägor

Koordinater: 59.361371, 16.957194

Information om Vallbyäng

Torp på Näsbyholms ägorFörste torpare 1750 var Nils Nilsson som kom med sin familj. Han fullgjorde ett dagsverke i veckan till Näsbyholms säteri.

Torpet arrenderades från 1935 av Ernst Gustav Nilsson och höll då två hästar och fyra kor.

1938
Ägare 1938: Hans Nauckhoff, Näsbyholm.
Vallbyäng
Postadess: Box 65 Strängnäs.
Areal: Total 13 har, därav 8 åker, 5 skog.
Taxeringsvärde. 7.400:-
Jordart: Svart- och rödlera samt dyjord. Skogsbestånd: Barr- och lövsk.
Mangårdsbyggnaden uppförd under obekant tid.
Ekonomibyggnaden uppförd 1935.
Djurbesättning: 2 hästar, 4 kor, 3 ungdjur, 2 svin, 50 höns.

Siste bofast innan torpet raserades 1958 var skogsarbetare Ernst Cedergren.


Bilder och dokument från Vallbyäng

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Rolf Enblom