Knaggalid

Kategori: By

Knaggalid är socknens minsta by med en area av endast 138 hektar.
Byanamnet härör troligen från knagg, ”knöl, upphöjning”, och lid som antas syfta på sluttningar på den gamla utfartsvägen Öjamåla-Knaggalid-Susekull.

1872 var det 32 boende i Knaggalid som är sockens minsta by med 138 ha. Det har varit två gårdar mesta tiden och sex torp och ödegårdar.
Mörrumsån utgör gräns mot väster och 1670 fick Knaggalid skattebelagt fiske i ån med ett laxkar vid den allmänna skattebeläggningen i Blekinge. Knaggalids åboar fick tillstånd år 1800 att få anlägga en sågkvarn i Mörrumsån och där såga 21 tolfter sågkubbar (252 st). Den hade sågram och kantklinga. Kvarnen hade två par stenar och blev skattebelagd 1806.
Vägen som går genom byn har ena sidan Mörrumsån och andra sida är det branta klippstup och blockbranter, där den högsta med utsikt vida omkring kallas Knaggalids klint.

Koordinater: 56.316111, 14.730142

Information om Knaggalid

Folkmängd i Knaggelid

1770: 13 personer varav 6 betalade skatt
1810: 11 personer
1825: 26 personer
1845: 24 personer varav 15 betalade skatt
1872: 32 personer

Redan 1776 kom den förste torparen Jöns Månsson till Knaggelid.


Bilder och dokument från Knaggalid

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

bb2