Ulriksbergs Hytta

Kategorier: Fornlämning, Fornminne, Hytta, Järnbruk, Masugn

Sebastian Grave sökte tillstånd 1734 att sätta upp en hytta vid Elgkärn i Säfsnäs socken. Han fick tillståndet beviljat 1735 och satte då igång verksamheten.

Koordinater: 60.165712, 14.608581

Information om Ulriksbergs Hytta

Sebastian Grave sökte tillstånd 1734 att sätta upp en hytta vid Elgkärn i Säfsnäs socken. Han fick tillståndet beviljat 1735 och satte då igång verksamheten.År 1781 producerades 2.744 skepspund järn = 535 ton. Ulriksbergs Bruk ingick i Säfsnäsverken och hyttan var igång till 1876 då den lades ner p.g.a de långa transporterna på dåliga vägar.Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Ann Vilhelmsson