Visslevik

Kategori: Gård

Koordinater: 57.958325, 15.344785

Information om Visslevik

Frälsegården Hwisslevik är belägen ca 10 kilometer in från Kisavägen mot Idebo-Aspanäs avtag strax norr om Visskvarn. Gården gränsar i norr mot Malexander socken, i söder mot Hermannebo och i väster och öster mot sjön Sommen.

I kyrkböckerna noteras den första boenden 1642. Det var Anders och hans hustru. Under århundradena har ca 50 familjer med ca 180 personer bott på gården.

Gården var under 1800-talet delat i två hemman med var sin ägare. Totalt var gården på 1/4 mantal, 139 hektar.
Visslevik består år 2009 av :
Visslevik 1:2
Visslevik 1:3

Enligt Folke Åkerman i ”Ydre Härads Gårdar”, som redogör för Fredrik Leonard Rääfs uppteckningar, ägdes Visslevik av Olof Armsköld 1672. Han hade köpt gården av generalmajor Mörner. Det var Otto von Schulman, som 1643 fört in gården i den Mörnerska släkten, där han var ingift. De Armsköldska ättlingarna ägde sannolikt gården fram till 1782, då den köptes av Johan Adolf Durée. 1811 sålde Axel Fredrik Rothlieb och hans hustru Christina Margareta Durée gården till torparen Hans Zachrisson och hans hustru Greta Larsdotter från Korslycke. Deras barn och ättlingar ägde gården fram till 1880-talet.

Vid 1735-års jordrannsakan skrevs gården enligt följande:
”En frälsegård om ¼-dels mantal i rote 140 med en åbo, ägs av fru Greta Stråle. God fång- och fälleskog samt fiske i sjön Sommen. Ingen kvarn eller såg. En backstuga brukas under gården.”.

År 1842-1844 företogs laga skifte. Gården skrevs till ¼ mantal, oförmedlat med två ägare: bröderna Hans Henrik och Petter Hansson. De hade köpt ut sina syskon och stod vid faderns död 1841 som ägare och begärde då laga skifte. De ägde 6/44-delar respektive 5/44-delar vardera. Ett ”Qvarnhus” fanns upptaget på ägolott 87. Det tillhörde Henrik Hansson enskilt.


Bilder och dokument från Visslevik

Visa fler bilder & dokument ›


Platser i Visslevik
Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Björn Johansson