Husvallsgårdarna

Kategori: By

Koordinater: 60.405068, 15.807459

Information om Husvallsgårdarna

Husvalls utgörs av byns östra delar, ända ned mot Flyttjesjön. De har fått sitt namn efter gården Husvall (Hudszwall DH1604:1), som då beboddes av Lars Hansson, nämnd 1604- cirka 1640. Nybyggets ägare var enligt årliga rntan bergsmannen Erik Knutsson på Arkhyttan. 1949 nämns Hans Larsson i Husvall, kanske en son till den förstnämnde. Den äldsta Husvallsgården var enligt källorna Laggars, som under laga skiftet flyttades upp till byn men ändå räknas hit.

***

1633 15/7 antecknades bland uppbuden på tinget i Skedvi, att Anders Eriksson sålt en gård ”Laggefinneboo” vid Nyberget till kyrkoherden, magister Erik Holstenius. Vilken gård som avses är svårt att veta; utgående från namnet kan ju både Laggars och Finnbo vara aktuella, men eftersom Finnbo av allt att döma är en yngre gård, så kanske Laggars avses, såvida det inte rör sig om en sedan länge försvunnen gård.Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Griggus Per
Föreningsredaktör för Stora Skedvi hembygdsförening. Om du har information om, eller bilder från, Stora Skedvi är du mycket välkommen att ringa till mig på telefon 070-523 19 08, eller skriva till mig på adressen griggusper@slaktforskarhuset.se.