Hallsta

Kategorier: Gård, Hemman, Kronohemman

Koordinater: 59.615924, 16.213184

Information om Hallsta

Ursprunget till brukssamhället Hallstahammar
Namnet Hallsta börjar nämnas i dokument under medeltiden men man vet inte om det är detta hemman som avses, Hallsta i Dingtuna socken eller Hallsta by i Romfartuna socken.

1386 är det en Lundbjörn i Upsala som till Joan Eeldir i Halstaam överlåter 5 1/2 örtugaland jord i Svedvi i Peder Ingeborgasons åker och 2 örtugaland i Hallsta vid Johans åker mot 7 1/2 örtugaland i Upsala, Bergs socken.

På 1400-talet anlades en kvarn vid Kolbäcksån.

1632 får kopparsmeden Baltzar Landolt privillegiebrev att uppföra en kopparhammare på platsen.

Hans efterträdare Johan Stricher lät omkring år 1700 uppföra den nya mangårdsbyggnaden, en herrgård i karolinsk stil.

Bruket övergick kring år 1780 från koppar- till järnproduktion och flyttades sedermera en bit uppströms längs Kolbäcksån. Efter samgåendet 1890 med det intilliggande Trångfors bruk nyttjades deras herrgård vid Åsby, som var större och modernare.

År 1906 sålde Hallstahammars AB Hallsta hemman till Sörstafors pappersbruk. I köpet ingick herrgården, kvarnen och Norrkvarns kraftstation.


Bilder och dokument från Hallsta

Visa fler bilder & dokument ›


Platser i HallstaEj definierat, se platsbeskrivning
Vattenkvarn
Träindustri

Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

David Lunde
Konstnär och lokalhistoriker, född 1971. Sekreterare i Svedvi Berg Hembygdsförening och guidar vid Kanalmuseet Skantzen, Hallstahammar.