Backa Säteri

Kategori: Säteri

Visa karta
Backa Säteri
Koordinater: 57.884299, 12.054528

Information om Backa Säteri

Egendomen bär i äldre jordaböcker beteckningen”Backa Oluf. År 1571 nämnes Anders Jonsson och Ander Arensson jämte en änka som kronobönder på lägenheten.

Boskapslängderna för år 1621 upptger två ägare – ”Jonn i Backa” och ”Oluf i samma gård”.

År 1644 erlades lagmansräntan efter allt att döma endast av en brukare: Erik i Backa.

Egendomen erhöll 1737 sätesfrihet på så sätt, att den sätesfrihet som tidigare tillhört hemmandet Anfastebo i Kilanda socken överflyttades på Backa.

I oktober 1668 blev frälsegården Backa uppbunden första gången vid Ale häradsting av handelsmannen i Göteborg, Lars Jonsson Häger. Han hade då tillpantat sig gården av fru Anna Kyle den 11 augusti 1662 för en summa av 1 200 daler smt.

Backa förefaller därefter ha stannat i familjen Hägers ägo.

Johan Fredrik Häger och hans hustru Christina Maria Swedenstjerna försålde den 30 december 1760 frälsesäteriet Backa till James Moore. I försäljningen ingick även gästgivaregården Lahall. Köpesumman utgjorde 9 000 daler smt.

James Moore var skotte och ägde affärsförbindelser med Ostindiska Companiet i Göteborg. Av en av direktörena i Companiet, Jonas Malm Eriksson, lånade Moore vid ett tillfällen en summa pengar för vilket han lämnade Backa Säterin som säkerhet.

Moore sålde 1764 Säteriet till Eriksson 1 oktober samma år. Laga fast lämnades för Jonas Malm Erikssom, hans hustru och arvingar på Backa Säteri den 5 maj 1766. För egendomen betalade Malm Eriksson 24 000 dsm. Genom kungligt brev av den 7 augusti 1764 hade han erhållit sätesfrihet på egendomen.


Bilder och dokument från Backa Säteri

Visa fler bilder & dokument ›


Platser i Backa Säteri



Samlad bebyggelse

Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

shf_nodinge1
Inmatare i Bygdeband för Nödinge sockens hembygdsförening.