Skepplanda socken

Kategorier: Församling, Socken

Koordinater: 57.985867, 12.213861

Information om Skepplanda socken

Skepplanda socken ligger i Ale kommun i Västergötland. Socknen ligger vid Göta älvs östra strand, och gränsar i norr mot Lilla Edets kommun, i öster mot Östad i Lerums kommun och i söder mot Kilanda och Starrkärrs socknar.

Socknen, som tidigare varit i stort sett detsamma som församlingen, blev år 1863 en kommun. De borgerliga ärendena hamnade under socknen, och de kyrkliga under församlingen. Kyrkan hade dock fortfarande stort inflytande på kommunens ärenden, genom att kyrkoherden var representerad i nämnder med mera.

År 1952 slogs Hålanda och Skepplanda kommuner samman till Skepplanda kommun. Ale kommun bildades år 1983 genom sammanslagning av Skepplanda och Nödinge och Starrkärrs kommuner. Den senare var en sammanslagning sedan 1952 av Starrkärr och Kilanda kommuner.

Skepplanda socken var indelad i sex rotar; Gunntorps, Fors, Grönnäs, Båstorp, Skår och Ryks rote. Varje rote skulle hålla två soldater, för Skepplandas räkning båtsmän. De var alltså tilldelade flottan och Västergötlands båtsmanskompani. Under roten kunde också skolan, fattigvården med mera höra.

Befolkningsmängden har varierat i Skepplanda socken under åren. 1750 bodde här 1350 personer, som år 1800 hade ökat till 2100. En topp nåddes 1866 då socknen hade 3210 innevånare vilket sjunk till 2300 år 1900 för att nå botten 1962 med 1450, alltså nästan samma siffra som 2 hundra år tidigare. Genom villautbyggnad på 1960- och 70-talen var man uppe i 4030 personer år 2000.

Under den stora utvandringen från Sverige under åren 1860-1935, då 1,25 miljoner svenskar lämnade landet, var det endast 121 från Skepplanda. Av dessa kom 35 personer tillbaka, alltså en nettoutvandring på endast 86 personer.

När ångbåtstrafiken började på 1800-talet fick socknen en mycket smidigare och regelbunden trafik både mot Kungälv och Göteborg söderut, samt även norrut mot Lilla Edet, Trollhättan och Vänersborg.

År 1877 hade man fått järnväg genom socknens västra del. Det fanns en hållplats i Båstorp och en i Alvhem som först hette Lödöse, men sedan byttes namnet till Alvhems station. 1906 hade man byggt en bana från Alvhem station till Lilla Edet. Persontrafiken på denna bana lades ner 1952, men godstrafik pågår fortfarande. Banan Göteborg mot Trollhättan elektrifierades under åren 1939-1940.


Bildgallerier från Skepplanda socken

Visa fler bildgallerier från Skepplanda socken ›


Bilder och dokument från Skepplanda socken

Visa fler bilder & dokument ›


Hembygdsföreningar

Visa fler hembygdsföreningar ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Bernt Johansson