Vadjungsed

Kategori: By

By (hemman) i Järnskogs församling

Koordinater: 59.730309, 12.094607

Information om Vadjungsed

By (hemman) i Järnskogs församling
RAÄ 63.
BY/GÅRDSTOMT:
150×100 m. (N-S) Ett av Vadjungseds bebyggelselägen. Enligt geometrisk jordebokskarta 1643.
Tomten är bebyggd. Äldsta skriftliga belägg från år 1379.

Inventerad 1991. 140-160 m. ö. h.

RAÄ 64. (Markerad på karta)
BY/GÅRDSTOMT: 150×100 m. (N-S) Ett av bebyggelselägena i Vadjungsed enligt geometrisk jordebokskarta från 1643.
Tomten är bebyggd. Äldsta skriftliga belägg från år 1397.
Inventerad 1992. 160-170 m. ö. h.

RIKSANTIKVARIEÄMBETETS FORNMINNESINVENTERING

________________________________________________________________________________________________
Några exempel på byns namn/stavning i äldre tider: 1740=Wadjungzed/1730=WadjungzEed/1720=WedungzEed
1710=Weddungz Edh/1685=Weddungzeedh/1680=Weeddungzeedh/1657=Wedungzedet/1650=Wadungseedh/
1646=Wängzeedh/1644=Wädingzeedh/1623=Wadingzöö – Wädingziöö/1615=Wenxiö/

1611= Wängse, som de flesta av ortsbefolkningen använder än i dag!! /1588=Wenxö/1540=Vedúngedh.


Bilder och dokument från Vadjungsed

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Rickard Loberg
Föreningsredaktör för Järnskogs hembygdsförening. Om du har information om, eller bilder från, Järnskog är du mycket välkommen att ringa till mig på telefon 0571-106 52, eller skriva till mig på e-postadressen: 10652@telia.com