Gravendal by

Kategori: By

Platsen fick namnet Gravendal efter Sebastian Grave som anlade järnbruk vid Skärsjöns utlopp c:a 15 km söder om Säfsbyn.
Bruksby.

Koordinater: 60.042355, 14.514939

Information om Gravendal by

Bruksby.
Platsen fick namnet Gravendal efter Sebastian Grave som anlade järnbruk vid Skärsjöns utlopp c:a 15 km söder om Säfsbyn.
Svedjefinnarna som sedan ett drygt århundrade bodde i trakten irriterades av
de omfattande bruksintressena i området.
Efter osämja delade herrarna Grave och Ström upp bruken och köpmannen
Ström från Göteborg fick då Gravendal och Strömsdal. Efter en inledande
rush vid starten och några decennier framåt drevs flera anläggningar här
som smedjor av flera slag som räckhammar-, plåt- och spiksmedja men
också såg och kvarn.

Efter en tids tillbakagång blev samhället en liten järnvägsknut efter den
smalspåriga Säfsbanan från Hörken till Annefors som anlagts för
att förbättra transporter och möta den hårdnande konkurensen. En koncentration
av valsverkshanteringen förlades hit. Tiden från 1870-talet till
strax efter sekelskiftet var en uppblomstring och kanske den verkliga s.k.
Glanstiden! Bruket lades ner 1909.
Nu finns spiksmedjan kvar och även labbit (smedernas raststuga) medan
flera andra byggnader hör till tiden för järnvägens anläggning.
Text: från byvandringen.


Bilder och dokument från Gravendal by

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

John Dahlström