Lotsstugan Torrö

Kategori: Lotsstuga

Om Torrö lotsstation finns anteckningar sedan 1500-talet. År 1607 finns antecknat följande: ”Bekänner jag mig Simon Seueder tillförordnet capiten uppå Råbocken, att Holsten i Torrö och Sven i Flatvarp och Bo i Städsholm hava styrt H Ms Råbocken ifrån Torrö och till Idösund att så i sanning är under egen hand. Datum Idösund den 24 februari anno 1607”.

Koordinater: 58.006520, 16.811047

Information om Lotsstugan Torrö

Om Torrö lotsstation finns anteckningar sedan 1500-talet. År 1607 finns antecknat följande: ”Bekänner jag mig Simon Seueder tillförordnet capiten uppå Råbocken, att Holsten i Torrö och Sven i Flatvarp och Bo i Städsholm hava styrt H Ms Råbocken ifrån Torrö och till Idösund att så i sanning är under egen hand. Datum Idösund den 24 februari anno 1607”.
Detta lotsuppassningshus är en kopia, byggt på den ursprungliga grunden, av det hus som stod här fram till omkr. 1920-talet. Vi vet att det ursprungliga huset uppfördes 1857: ”Bidrag för lotsarne för uppförande af ett uppassningshus……20 Rdr.

Måtten är 4,5 x 5,75 meter. I övrigt har uppgifter tagits från det 13 år yngre lotsuppassningshuset som stod på Lotsudden (Kapelludden) på Kättilö, och som är mer ingående beskrivet i lotsstyrelsens arkiv. En ganska långt gående sstandardisering av husen vid denna tid borgar för att kopian överensstämmr ganska väl med hur huset varit utformat.

Lotsstationen lades ner våren 1882, vilket framgår av kungligt bekräftelsebrev av den 31 mars samma år.


Bilder och dokument från Lotsstugan Torrö

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

David Fogelberg