Talken

Kategori: By

By (Hemman) i Östra Brunskog

Koordinater: 59.668555, 12.986364

Information om Talken

By (Hemman) i Östra BrunskogByn har under olika tider haft olika namn. På 1600-talet hette den Östra Toltaken. Sedan har den ibland hetat Åsen och varit en utjord av Toltan eller Talken. Det första huset låg någonstans där Hagen och Där Inne ligger idag.

TALKEN (även benämnd Åsen). Källa: En bok om Brunskog.

Gården är i jordeboken antecknad som öde anno 1588 och åren 1605 och 1610 bland torp, besuttna med landsmör 1 tt (lispund) som skattepost.
I Älvsborgs lösen 1613 betalade Bengt i Åsen 12 mark och Sven i Åsen 15 mark.
Om tionde skriver kyrkoherden 1626: Sven i Åsen 2 öre; och 1630: Sven i Åsen gav så mycket bast till att göra en kyrkolimme; 1632: Jon i Åsen 1/2 skäppa råg; och 1638: Björn i Åsen 1 öre k.
Släktforskaren A. Tholen sätter Sven i Åsen som stamfader för en Brunskogssläkt, och han anser, att Sven var född omkring 1570. Tholen säger i sin släktbok, att Sven drunknade för mycket länge sedan i glömskans flod och skulle aldrig ha fastnat på någon dragg, om inte hans son Hans påträffats (i kyrkböcker förstås).
Men enligt ovan har även Svens namn anträffats i skriftliga urkunder. Förestående uppgifter om Svens skatte-utgifter motsäger Tholens målande skildring av Svens levnadsomständigheter, då han skriver: Penningar var något, som Sven sällan fick se. Nästan alla betalningar erlades in natura. Varmed närde sig Sven? Med barkbröd tillsatt med kornmjöl vid högtiderna; getkött och ibland älgkött eller björnkött samt något fisk från Uppsjön. De torra tuggorna sköljde han ner med förnöjsamhet och getmjölk. Detta anföres här som prov på Tholens stil, och emedan skildringen kan bli sann om den flyttas lämpligt långt tillbaka bland Svens förfäder.

Från Åsen lovades kol av 96 stavrum ved år 1732 enl. följande: Ägarna av skogen, Nils Jonsson och Christoffer Pålsson lovade de blivande kolen till Rinnefors hammare att
avlåta och föryttra.

I husförhörsboken 1769 är för Talken två familjer med 16 medlemmar antecknade.
Vid laga skifte år 1848 uppmättes arealen, som befanns vara 452,3 tunnland. med 372,8 tunnland som skogamark.

Åkerarealen 1938 var 64 tunnland och brukningsdelarnas antal var sex.
År 1939 bodde 27 personer i sju hushåll i hemmanet Talken.


Bilder och dokument från Talken

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Anna Landgren
0570-53021