Tämnaren

Kategori: Sjö

Koordinater: 60.160163, 17.312047

Information om Tämnaren

Upplands största slättsjö.
En upprörande drunkningsolycka inträffade år 1904-06-12 då fem st. ungdomar fick sätta livet till. De var sju st. ombord, två klarade sig.
Läs mer om Tämnaren i nedanstående pdf-filer.
1874 Strömsbergs Bruk i Uppland köpte ångslupen från Gävle. Ägare var familjen Greve Baltzar Julius von Platen, son till Göta Kanal byggaren Baltzar von Platen. En ångbåtsled möjliggjordes i Tämnarån genom muddringar och broombyggnader. Stensatta kajer hade anlagts och lyftkranar inköpts. Ångbåtsleden var 11 kilometer mellan Strömsberg och kajen vid Fors gods. Där järnvägen korsar Tämnarån anlades ett stickspår till en kajanläggning för lossning av malmvagnar från Dannemora gruva. Då slupen kommit till Strömsberg sjösattes hon och fick namnet Strömsberg. Ångslupen bogserade pråmar med järnmalm från Skämsta till Strömsberg samt pråmar med göt från Strömsberg till Fors gods.

1885 En ny ångslup Strömsberg 2 köptes in, varför den gamla Strömsberg togs upp och drogs med en ankarvagn de 30 kilometrarna till sjön Tämnaren. Hon döptes då om till Temnaren. Uppgiften blev nu att från stränderna runt sjön bogsera timmer till åmynningen för vidare flottning till sågen i Ullfors som också kommit att tillhöra Strömsbergsverken[4].

1930 En ny båt, Valfisken, med tändkulemotor köptes in. Slupen Temnaren lades upp som 
 reservbåt.

1948 Timmerbogseringen på sjön Tämnaren upphörde. Såväl Tämnaren som Valfisken 
 lades upp i sitt båthus.


1953 Sjön Tämnarens vattennivå sänktes med 0,44 meter. Båthuset hamnade då en bit från 
 sjön. De båda båtarna blev kvar i båthuset.


1973 Båthuset hade delvis rasat samman. Endast slupen Temnaren fanns kvar. Kjell 
 Lundborg i Kvarnsveden, Dalarna köpte slupen för 3 000 kr. Den transporterades 
 landvägen till Norsbro sågverk vid Leksand. Renovering påbörjades. Skrovet 
 blästrades och målades, tuberna i pannan byttes ut. Vid provtur i samband med 
 besiktning av pannan brast en koppling i drivaxeln, maskinen rusade och 
 säkerhetsventilen skadades. Slupen blev inte godkänd att användas.


1974 Slupen köptes av Göran Ekblad i Mölndal för 20 000 kr. Den transporterades till 
 Ringön vid Göteborg. Renovering fortsatte. 

1975 Efter ca 1 000 arbetstimmar kunde slupen sättas i trafik på sjön Sävelången vid 
 Alingsås.

1978 Göran Ekblad med familj flyttade till Beateberg. Slupen lades i sjön Viken och 
 användes där.

1980 Slupen lades upp på land.


1997 Slupen deponerades till Föreningen Forsviks Varv i Forsvik. Den renoverades för att 
 kunna användas för passagerartrafik på Göta kanal. Den döptes om till Forsvik.

2009 April. Sedan det mesta av slupens trädetaljer bytts ut sjösattes slupen.
2009 Sommaren. Slupen får tillfälligt uppträda under namnet Baltzar i den tredje Göta 
 kanalfilmen Kanalkungens hemlighet.


Bilder och dokument från Tämnaren

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Anette Jerresand