Snarbygget

Kategori: Torp

Koordinater: 57.875939, 15.427286

Information om Snarbygget

Torpet Snarbygget ligger vid vägen som går österut från Högbron på Kisavägen. Två-tre kilometer in ligger torpet väster om vägen. Namnet är svårtytt och kan inte direkt översättas till någon viss betydelse. Det byggdes troligen i början av 1700-talet. Snarbygget är idag fritidsbostad.Snarbygget tillkom troligen i början av 1700-talet. I kyrkböckerna omnämns det första gången 1713, då en Lars med hustru Britta var skrivna på platsen. Familjer har flyttat in och ut och gjort sina dagsverken på Herbergshult. Ca 25 familjer med runt 100 personer har bott på torpet. De sista som bodde på och brukade torpet var familjen Martin och Elsa Bruzell. Martin bodde som änkoman kvar till 1983, då han flyttade till Sund. 1994 avstyckade ägarna Assi Domän 17.084 kvadratmeter kring husbebyggelsen. Fastigheten köptes 1999 av Herbergshults jaktlag för 295.000 kronor. Fastigheten har sedan 1983 varit fritidsbostad.

Av husen finns idag boninghuset kvar, uppfört omkring 1936-38, och ladugården från 1925 Platsen för det gamla boningshuset är idag överväxt med snöbär. I riset kan man urskilja vissa grundstenar. Markerna runt torpet är fortfarande öppna och de gamla gångvägarna mot Herbergshult går fortfarande hjälpligt att följa.

1925 försäkrade Hjalmar Sundqvist två byggnader, dels boningshuset ovan och en ladugårdsbyggnad innehållande fähus med plats för 4 kor, 1 häst och 3 kättar, en vagnbod, en foderlada, en loge, ett sädeslad, visthusbod och vedskjul med sädesvind över.

I ”Sveriges bebyggelse” från 1947 tas följande upp ang Snarbygget:
Areal 16 ha varav 6 åker och 10 skog. Förvärvat 1908. Mangårdsbyggnad av trä uppförd 1938, 2 lägenheter, 3 rum, 2 kök, 2 hallar, veranda. Ekonomibyggnad av trä uppförd 1925 för 1 häst och 4 nötkreatur. Ägare Staten. Arrendator lantbrukaren Martin och Elsa Bruzell.


Bilder och dokument från Snarbygget

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Björn Johansson