Gränstorpet

Kategori: Torp

Gränstorpet är i tidiga husförhörslängder noterat som torp under fastigheten Hultsby nr 6.

Koordinater: 56.804111, 16.378120

Information om Gränstorpet

Gränstorpet är i tidiga husförhörslängder noterat som torp under fastigheten Hultsby nr 6. Av husförhörslängderna åtminstone från 1837 framgår att Hultsby nr 6 ägdes av Ryssbylund. Gården eller fastigheten kallades för Ryssbylunds utjord.
Trots detta bokfördes torpet utan namns nämnande i husförhörslängden för 1837-1849 som hörande till Hultsby nr 6. Samma var förhållandet i husförhörslängden för 1861-1871, men därefter verkar prästerna ha hänfört Gränstorpet till Ryssbylund.
Husförhörslängden för 1837-1849 har två torpare på Gränstorpet. Det var Carl Åberg med hustrun Kajsa Lena Olsdotter. Åbergs tidigare hustru Maria Lena Kyhlberg hade dött tidigare under perioden. Den andre torparen hette Daniel Åberg (bror?) och hans hustru Stina Andersdotter.
I husförhörslängden 1828-1837 finns de båda torparna Åberg med familjer på Gränstorpet. Torpet sades då ligga på Ryssbyhult utjord, som i sin tur var kopplat till Ryssbylund.
Förutom de båda familjerna fanns både dräng och piga på torpet.
Carl Åberg dog 1852 och efterträddes av Nils Peter Petersson, som tydligen tog över torpet och även änkan och barnen.
I husförhörslängden för 1861-1871 är Nils Peter torpare under gården Hultsby nr 6, men i längden för 1872-1880 nämns varken torp eller torpare under gården. Där nämns bara helt kort att Hultsby nr 6 ägs av baron Rappe på Ryssbylund.
Nästa husförhörslängd 1881-1891 har åter Nils Peter bosatt på ägorna till Hultsby nr 6. Han kallas nu arbetare och är omgift med Christina Sofia Jonsdotter. De har fått dottern Maria Sofia född 1871.
Prästen hade 1881 noterat beträffande Nils Peter ”sedan 2 år på Törnerum”. Hösten 1882 flyttade familjen dit.
Församlingsboken för 1896-1916 har som torpare på Gränstorpet Karl Johan Petersson Rosman med hustru Anna Kristina Jonasson och sex barn. Senare generationer Rosman fortsatte att bruka Gränstorpet. Det används numera som fritidshus.

Vid besök på platsen sommaren 2012 framkom att torpstugan fanns kvar om än i förfallet skick. Stugan och tillhörande tomt ägs sedan 1990-talet av ägaren till granngården Hultsby 6:3. Denne visste berätta att stugan till långt in på 1900-talet beboddes av två familjer. Lägenheten på övervåningen bestod av ett rum om drygt 15 kvadratmeter och ett mycket litet kök med ett likaledes synnerligen litet takfönster. Väggarna bestod av stående plank utan isolering och uppvärmningen i rummet bestod av en öppen murad spis. Vintertid måste den övre lägenheten ha varit synnerligen kall.


Bilder och dokument från Gränstorpet

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Ingemar Alriksson