Kvarteret GULDSMEDEN

Kategori: Kvarter

Koordinater: 59.131424, 16.734753

Information om Kvarteret GULDSMEDEN

Kvarteret Guldsmedens södra delar utmed Landsvägsgatan utgörs av låga gårdar med uthus och verkstäder på stora tomter med gamla fruktträd. Den genuina 1800-talsmiljön är mycket väl bevarad med få förändringar.I kvarterets norra del ligger en slätputsad villa från 1940-talet samt ett hyreshus med gul träfasad. Längs Järnvägsgatan finns ett hyreshus från sent 20-tal i grov gråbrun spritputs med vita detaljer.
Kvarteret Guldsmeden och kvarteret Svarvaren på var sida om Landsvägsgatan utgör Malmköpings södra infart. Kvarteret Svarvaren är idag obebyggt.

Nedanstående fastigheter ingår i kvarteret Guldsmeden:

Guldsmeden 1 – Kungsgatan 7 – Gård Nr 80
Guldsmeden 2 – Brunnsgatan 4 – Gård Nr 79
Guldsmeden 3 – Landsvägsgatan 16 – ”Jungfrutäppan” – Gård Nr 66

Guldsmeden 4 -5 – Landsvägsgatan 14 – Gård Nr 68
Guldsmeden 6 – Kungsgatan 5 – Gård 84 A
Guldsmeden 7 – Kungsgatan 3 – Gård Nr 84 B
Guldsmeden 8 – Kungsgatan 1 – Gård 84 D
Guldsmeden 9 – Järnvägsgatan 3 – Gård 84 C
Guldsmeden 10 – Landsvägsgatan 10 – Gård Nr 72
Guldsmeden 11 – Landsvägsgatan 8 – Gård Nr 74
Guldsmeden 12 – Landsvägsgatan 6 – Gård Nr 72
Guldsmeden 14 – Landsvägsgatan 4– Gård 82


Bilder och dokument från Kvarteret GULDSMEDEN

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Anita Widén
Bygdebandsredaktör för Malmköpingsortens Hembygdsförening. Har du frågor eller upptäcker faktafel - vänligen kontakta mig per e-post: anita.widen@hotmail.com