Orretomten

Kategori: Gård

Visa karta
Orretomten
Koordinater: 58.393312, 12.992985

Information om Orretomten

Gården gränsar till Orrås, varvid troligen namnet är en förkortning av Orråstomten. -1611 Oretomta, -1685 Oretomptan, -1715 Ohretompten, 1795 Orretomten.

(Info hämtad ur Järpåsboken).

 

Orretomten Lantbogården

Gården bildades 1853 genom sammanslagning med anledning av äktenskap mellan Anders Larsson i Orretomten och Christina Bengtsdotter i Lantbogården.

Gården består av 35 ha åker (Styv lera och mojord), 8 ha betesvall och 8 ha skog.

(Uppgifterna lämnade 2017 av Bertil Andersson, nuvarande ägare i rakt nedstigande led).

 

Orretomten 

Areal: 32 ha. därav 24 har till största delen täckdikad åker, 8 ha skogsmark. Taxeringsvärde 22.100:-.

Jordart: Svartmylla och lerjord. Skogsbestånd: Barr- och lövskog.

Manbyggnaden uppfördes 1870, restaurerades 1924, stall och ladugård 1898, loge 1910 samt magasin omkring 1880. Gården är fullständigt elektrifierad.

Husdjur: 4 hästar, 16 nötkreatur, 4 svin och 4 får.

Nuvarande ägaren inköpte hemmanet 1894 och brukade det till 1924, då sonen tog detsamma på arrende. Under tiden gården varit i nuvarande innehavares ägo har omfattande förbättringsarbeten företagits å såväl jord som å byggnader.

Adolf Andersson är född 1864, son till Anders Andersson, Storegården, o. h. h. Sofia Larsson samt gift sedan 1892 med Amanda Fahlström.

Barn: Gustav, Helmy, Hildur, Anna, Ester,  Märta, Edit och Karin.

Sonen Gustav, som arrenderar gården, är gift med Johanna Andersson.

Barn: Bertil och Kerstin.

Ägaren hat varit Skiftesgodeman. ledamot av skolråd mm.

(Uppgifterna är hämtade ur Svensk Hembygd, Herresäten och gårdar (1938).


Bilder och dokument från Orretomten

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

bb2