Fallerås

Kategori: Gård

Koordinater: 57.900408, 15.320791

Information om Fallerås

Fallerås ligger på åsen nordväst om Tullerum, vid vägen mellan Norra Vi och Asby. Vägen är mycket gammal och har sina rötter i den ursprungliga rid- och klövjevägen mellan nämnda orter. Namnet hänsyftar, enligt ortnamnsforskaren Robert Norrby, på gårdarna vid ett vattenståndet kärrdrag, där man fällt träd. Han har funnit gården namngiven första gången 1421 med stavningen ”Fallaraas”.Fallerås var på 1700-talet satt i 1 mantal och var en skattegård . I kyrkböckerna finns första noteringen 1642, då en Måns med hustru och dotter upptas. Lars Månsson, född 1628, brukade och ägde efter hand del av gården. Han dog 89 år gammal. Hans ättlingar levde på gården i fyra generationer till 1812, således i ca 150 år, då bonden Börje Larsson med hustru och två barn avflyttade.
Ytterligare en släkt kan följas på gården. Denna startade 1698 med Samuel Larsson den äldre och hans hustru. Makarna fick 9 barn. Samuel fick sitt första barn vid 42 års ålder och det sista vid 64 år. I fyra generationer fram till 1841 levde släkten på Fallerås. Den siste var hemmansägaren Fredric Andersson med hustru och en dotter. De flyttade 1841 till Kyrkohögmålen.
Kyrkböckerna särskiljer inte de båda hemmanen, Södergården och Norrgården förrän i mitten av 1800-talet, d v s kring tiden för laga skiftet, som påbörjades 1856.
Idag, år 2016, är samtliga byggnader på Norr- och Södergården från länsmuseets inventering 1989 kvar, och i gott skick. Markerna runt Fallerås är brukade och betade. Ingen omfattande skogsplantering har skett på tidigare odlad mark. Området norr om gårdsbebyggelsen är mycket genuint med gamla hävdade åker- och betesmarker, omgärdade med stenmurar och stenrösen, där körsbärsträd och andra lövträd brutit sig in.
Norrgården har avstyckat jordbruksmarken och sålts till en grannfastighet. Hus och tomt är idag fritidsbostad.
Södergården bebos permanent av gårdsägarna. Marken är utarrenderad.
I Norra Vi gårdsbok band nr 1 finns ytterligare uppgifter.


Bilder och dokument från Fallerås

Visa fler bilder & dokument ›


Platser i FalleråsBebyggelselämning
Smedja
Soldattorp

Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Björn Johansson