Englundstället

Kategori: Bebyggelselämning

På Englundstället bodde änkan Anna Sofia Emelia Englund.

Koordinater: 56.846722, 15.930968

Information om Englundstället

På Englundstället bodde änkan Anna Sofia Johansdotter Engelund.
Englundstället låg på mark tillhörig Böle nr 7.
På platsen finns en skylt uppsatt av bygdeforskaren Göte Lindström där det berättas att stugan varit extremt liten och att där bodde på sin tid änkan Anna Sofia Emelia Englund född Johansdotter år 1836 med sönerna Per Albin Johan född 1875 och Erik född 1878.
Hon hade även en ”emmeboende” (=sambo) i form av avskedade soldaten Johan Carlsson Drott.
Sonen Per tog 1897 värvning vid Vaxholms artilleriregemente. Den andre sonen, Erik, arbetade en tid hos mjölnaren August Carlsson i Ebbegärde.
Drott hade tidigare arbetat på gården Böle nr 7, som då ägdes av greven Posse.
Bengt Petersson berättar i sin skrift Böle med omnejd (källa) att ”Englundskan” var i det närmaste analfabet och behövde hjälp både med att läsa och skriva. Hon blev ledsen när Per flyttade, men han skrev de tröstande orden till henne att ”var inte ledsen mor, för dagar skola komma när drängar och pigor och annat tjänstefolk skola besitta jorden”.
Husförhörslängden för 1881-1891 berättar att i ett hus på Böle nr 7 bodde arbetaren och avskedade marinsoldaten Johan Carlsson Drott. Hans hustru Greta Sofia Jonsdotter avled 1888. Drott gifte 1890 om sig med båtsmansänkan Anna Sofia Johansdotter (Englundskan). Uppgiften om ”emmeboende” var således inte riktigt sann.
Hos Drott bodde också tidvis den förra hustruns son Oer Oscar Persson född 1852 samt samt en kortare tid 1890 Drotts dotterson Karl Alfred Johansson född 1881 från Borgholm.
Slutligen var även den nyblivna hustruns söner Peter Albin och Erik skrivna hos Drott.
Av husförhörslängden för 1891-1895 framgår att då bodde Carlsson Drott och hans hustru Anna Sofia Johansdotter och tidvis även den senares söner på Englundstället.
Enligt uppgift framtagen av Böle Intresseförening var bostadshuset inte större än c:a 3,5 x 4 m. Huset revs omkring 1918.
Drott dog 1906 och ”Englundskan” flyttade till fattiggården i Persmåla 1915.Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Ingemar Alriksson