Lekarve 1:51 Gamla boplatsen

Kategori: Bebyggelselämning

Koordinater: 57.436045, 18.152965

Information om Lekarve 1:51 Gamla boplatsen

Se även 140_78 Strandvägen

Övergiven boplats som fram till början av 1900-talet var aktivt lantbruk.Nu helt täckt av tallskog. Rester av husgrunder, brunn och odlingsrösen kan identifieras. Stig fram till boplatsen utgår ifrån Strandvägens tennisbana. En tidigare generation har troligen bott på platsen, enligt traditionen kommen från Öland.

Albin Lindström f. år 1897, bodde där som barn med sin familj, föräldrar och syskon. Familjen lämnar gården och flyttar ner till en fastighet, Ammor 1:40, som ligger på nersidan av vägen, Tre syskon, Emma, Ebba, Albin, bosätter sig sedan i varsitt hus, som där ligger på rad. Albin gifter sig med Emma Enderberg från ”Amerika” vid Myrvägen. Mady, dotter till Albin och Emma bygger på 40-talet nytt hus på föräldrarnas tomt, driver bensinstation och taxirörelse tillsammans med maken Georg Nilsson. Ebba gifter sig med John Westberg som var smed och klockare i socknen.Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Barbro Vigström
Föreningsredaktör för Västergarn hembygdsförening. Om du har information om, eller bilder från, Västergarn är du mycket välkommen att ringa till mig på telefon 076-2370294, eller skriva till mig på adressen bvigstrom@hotmail.se