Pedersboda

Kategori: Bebyggelselämning

Pedersboda gård om ¼ mantal. Pedersboda kallas även Storbråten.

Koordinater: 59.330825, 16.948687

Information om Pedersboda

Pedersboda gård om ¼ mantal. Pedersboda kallas även Storbråten. Siste brukare var Herbert och Kristina Lagerkvist med barnen Stig, Britta, Olle, Per-Erik och Bengt.

1871
Pedersboda eller Storbråten, ¼ förm. Mtl.

1938
Pedersboda, Storbråten
Postadr.: Häradsvik.
Areal: Total 30 har, därrav 17 åker, 13 skogs- och betesmarker.
Taxeringsvärde 16.600.
Jordart: Mylla på lerbotten.
Skogsbestånd: Barr- och lövskog
Mangårdsbyggnaden uppförd 1936.
Ekonomibyggnaderna uppförda 1908.
Djurbesättning: 3 hästar, 6 kor, 2 ungdjur., 2 svin, 20 höns.
Åker arealen stenfri.
Gården har förut tillhört Vilhelmina Sjökvist, från vilken nuvarande ägaren inköpte den 1934.

Fastighetsinventering Pedersboda Nr 1 – 2.
Gårdshus om 11 x 10 m. Grund finns. Ytterväggar av trä. Tak av tegel. Källare saknas. Matkällare finns. Tvättstuga saknas.
Byggnaden byggt år: 1937. Ombyggt ej angivet.
Vattenledning inomhus saknas. Avloppsledning inomhus saknas. Elbelysning finns. Avträde 1 st finns.
Fastigheten inrymmer 1 lägenhet om 3 rum och kök.
Ägare Herbert Olof Lagerqvist, Härad. Tel: – – – . Årtal ej angivet.

Huset som var så gott som nybyggt när det revs och flyttades till Lilla Rullingen när skjutfältet anlades. Idag återstår husgrunder, lärkträd och vintergröna. Tegelstenarna är märkta S-da 1.9, brända i Sanda på Tosterö.
Nära huset finns en vacker en, numera fridlyst.


Bilder och dokument från Pedersboda

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Rolf Enblom