Lilla Skälby

Kategori: Bebyggelselämning

Arrendegård under Näsbyholm

Koordinater: 59.353101, 16.923300

Information om Lilla Skälby

Arrendegård under Näsbyholm

Skälby, Lilla 5/8 gård i Härads socken. Åkers härad Södermanlands län.
Skälby Lilla bek, L Skälby ek, Klj 7450, Lilla Skälby kb. Gunnar Holmqvist 1934

Ägarlängden är daterad till 1744, Olof Ers. Gården bestod av mangårdsbyggnad, flygelbyggnad (arrendebostad), arbetarbostad och ekonomibyggnad.
Gården inköptes 1880 av dåvarande kyrkvärden Gustav Jonsson. Siste ägaren, sonsonen Rune Jegerby, brukade gården från 1947 intill dess att Kronan tillträdde 1957.
Arbetarbostaden användes länge som militär värmestuga.
Det sista huset brändes 1995.

1938
Skälby Lilla
Postadress: Häradsvik. Tel. 3 Härad.
Areal: Total 133 har, därav 45 åker, 88 skog.
Taxeringsvärde: 45.200:-.
Jordart: Lerjord.
Skogsbestånd: Barr- och lövskog.
Mangårdsbyggnaden uppförd 1844.
Ekonomibyggnaderna uppförda omkring 1880.
Djurbesättning: 5 hästar, 2 unghästar, 20 kor, 4 ungdjur., 6 svin, 50 höns.

Fastighetsinventering Lilla Skälby.
Gårdshus om12 x 8 m. Grund ej angivet. Ytterväggar av trä. Tak av tegel. Matkällare finns. Tvättstuga finns.
Byggnaden byggd år 1912. Ombyggt 1941.
Vattenledning inomhus finns. Avloppsledning inomhus finns. Elbelysning finns. T-C 1 st.
Fastigheten inrymmer 1 lägenhet om ej angivet rum och kök.
Ägare Kristian Jonsson, Taffsnäs Gåsinge. Tel: – – -. Årtal ej angivet.

Fastighetsbeteckning Lilla Skälby. Lägenhet nr.
Kök och 3 rum. Uppvärmningsanordning kamin, spis och kakelugn. Golv av trä.
Skafferi finns. Skafferiventil finns. Garderob saknas. Förstuga finns. Vattenledning finns. Avloppsledning finns.
Lägenhetsinnehavare Edvin A Lundin, Härad. Tel: 43. Årtal ej angivet.

Fastighetsbeteckning Lilla Skälby. Lägenhet nr.
Kök och 2 rum. Uppvärmningsanordning spis och kakelugn. Golv av trä.
Skafferi finns. Skafferiventil finns. Garderob finns. Förstuga finns. Vattenledning saknas. Avloppsledning saknas.
Lägenhetsinnehavare Einar Ericsson. Årtal ej angivet.

Fastighetsbeteckning Lilla Skälby. Lägenhet nr.
Kök och 2 rum. Uppvärmningsanordning ej angivet. Golv av trä.
Skafferi finns. Skafferiventil finns. Garderob finns. Förstuga finns. Vattenledning saknas. Avloppsledning saknas.
Lägenhetsinnehavare Gottfrid svårläst efternamn, Härad. Årtal ej angivet.

Fastighetsbeteckning Lilla Skälby. Lägenhet nr.
1 rum. Uppvärmningsanordning kakelugn. Golv av trä.
Skafferi finns. Skafferiventil finns. Garderob saknas. Förstuga finns. Vattenledning saknas. Avloppsledning saknas.
Lägenhetsinnehavare Gustav Vallin, Härad. Årtal ej angivet.

Fastighetsbeteckning Lilla Skälby. Lägenhet nr.
Kök och ej angivet antal rum. Uppvärmningsanordning kamin, spis och kakelugn. Golv av trä.
Skafferi ej angivet. Skafferiventil finns. Garderob finns. Förstuga finns. Vattenledning finns. Avloppsledning finns.
Lägenhetsinnehavare Gustav Jonsson, Härad. Årtal ej angivet.


Bilder och dokument från Lilla Skälby

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Rolf Enblom