Austerviken

Kategori: Vattenområde

Koordinater: 57.239246, 18.686398

Information om Austerviken

En långgrund vik norr om Närsholmen med många smådjur och växter som ger föda åt änder och vadarfåglar som vistas på Närsholmen. Längst in i viken har man funnit spår av stenkistor som tyder på att viken fungerat som ankringsplaster för större handelsfartyg vars last sedan lastats om till mindre båtar som tog sig genom sundet mellan Närsholmen och fastlandet in till Närshamn.Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Solveig Larsson
larsson.smiss@telia.com