Fredsbacken Hov

Kategori: Träindustri

Koordinater: 60.179869, 17.180954

Information om Fredsbacken Hov

Har även kallats Fröbacken som troligen tyder på Frö-(Frej)-kult.
Här sägs det att Västmanlands Regementes (som funnits mellan 1628-1927) olika Kompanier har upplösts efter krigslutet i dec.1809. När soldaterna kom hem från Finland och samlades på Fredsbacken så gick Östervålas soldater direkt hem till sina roten. De andra soldaterna fick gå vidare till sina socknar. Sahlbergs Kompani, Västmanlands Regemente fanns kvar till början av 1900-talet här i Östervåla.
Slagg efter järnhantering har även hittats på detta område. (Se nedanstående pdf-fil).

Träindustri tillkom 1913. En snickare John Nilsson lät bygga huset vid Fredsbacken år 1913. Efter John Nilssons död 1918 köptes huset av Svensk Hemslöjd, en institution i Stockholm, som år 1918-1919 startade en slöjdskola där. Ture Stilander kom första gången till Östervåla år 1919, stannade i ett år varefter han fick tjänst som resemontör vid en firma i Arboga. Ture återvände till Östervåla 1922 och blev 1923 föreståndare på skolan. Då slöjdskolan lades ner år 1933 fick Ture arrendera verkstaden och senare köpa den. Han döpte då snickeriet till Östervåla Hemslöjd. Sonen Tage Stilander tog 1959 över verksamheten och höll på till 1988.

Nu 2012-13 är det som var kvar av Hemslöjdens hus rivna och ett bostadsområde håller på att byggas.


Bilder och dokument från Fredsbacken Hov

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Dag Westerlund
Bygdebandsinläggare för Östervåla Hembygdsförening. Ändringar, tillägg och bilder sändes till daggewe@live.com