Vrena skola

Kategori: Skola

Visa karta
Vrena skola
Koordinater: 58.861156, 16.700635

Information om Vrena skola

Adress: Tärnövägen 4

Skola årskurs f – 6. Tidigare inrymdes även ett bibliotek (filial till Nyköping), vilket drogs in av kommunen år 2010. Nyköpings kommun upphörde med skolverksamhet i Vrena 2010.
En förening bildades då och en friskola startade i samma lokaler. Den heter Vrena Friskola.

1877 fanns inte skolan men den var då inrymd i järnvägstationen. Anna Charlotta Frick gick då i skolan som hade ca 70 elever som gick i skolan varannan dag Läraren då hette Anders Wallin (han var även delägare i brännvinsbränneriet i Farneby.

I Vrena kyrka höll församlingen extra kyrkostämma den 15 september 1884 för att enhälligt utse August Flodkvist 24 år gammal till ”folkskollärarbefattningen vid härvarande skola” efter godkänt undervisningsprov. Han efterträdde den avsatte läraren Wallin.

Åderlåtare och vaccinatör
6 juni 1886 godkände stadsläkaren i Nyköping efter förhör August som ”vaccinatör och åderlåtare”. Kommunalnämnden beslöt författningsenligt tilldela vaccinatören ett årligt arvode av åtta kronor samt tillerkände honom rätten att uppbära ”frivilliga afgifter”.
Undervisningen meddelades enligt reglemente antaget 1882 i ”tvenne afdelningar”, den lägre måndagar, onsdagar och fredagar, den högre tisdagar, torsdagar och lördagar.
Förutom årlig lön om 600 kronor utgick naturaförmåner i form av 117 kappar råg, 128 kappar korn, 10 storfamnar ved, 189 lispund hö och 301 lispund halm. Allt detta fördelades efter bärkraft hos socknens bönder. Bostad fanns i skolbyggnaden och dit hörde också Klockartäppan och uthus för en ko.

Slöjd för gossar och flickor
August lade tidigt märke till att pojkarna inte fick någon utbildning i slöjd och han gav sig ingen ro förrän socknen beslutat att anordna detta. Slöjdskola för gossar (utan anslag från församlingen) kom till stånd 1885. Slöjd för flickor anordnades från 1887 i skolmästarens kök med fru Alma som lärare. Den årliga ersättningen fastställdes till 25 kr. Då hade fortsättningsskolan pågått sedan ett år.

Formlärbok för folkskolan – Naturaliesamling
1890 gav August på Bonniers förlag ut en ”formulärbok för folkskolan”. Han tyckte att ”behofvet af undervisning i praktiska ämnen gör sig mer och mer gällande”. Vid den här tiden fanns inte förtryckta eller färdigtryckta blanketter. Man måste själv kunna skriva ”ett kvitto, en räkning eller en fraktsedel”. Det roliga med skriften är att författaren använde omskrivningar på traktens personer eller platser eller hittade på, t ex ”Johan Driftig i Latmossen” eller använde Rolf Krake eller Sigrid Storrådas namn. Men visst hittar vi Edit Flodkvist och faktor Palmér i Vrena. Han gav även ut en ”naturaliesamling för folkskolan”. Den bestod av lådor med bl a stenar, fågelägg, ax från säd och en ingående beskrivning.


Bilder och dokument från Vrena skola

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Teddy Munkesjö
Jag är föreningsredaktör för Vrena och Husby-Oppunda hembygdsförening. Om du har information om bilder eller platser som passar i Bygdeband är du mycket välkommen att kontakta mig. Tel: 0705 49 75 63 eller skriv till mig på adressen teddy.munkesjo@gmail.com.