Hölö samhälle

Kategori: Samhälle

Sammanfattning
Hölö uppstod som stationssamhälle kring den år 1913 öppnade järnvägslinjen Järna – Nyköping. Stationen lades ner 1969. Här fanns ett tiotal småindustrier, alla nu nerlagda. Under 1990- och 2000-talen har flera nya bostadsområden etablerats.

Koordinater: 59.026118, 17.540556

Information om Hölö samhälle

Från början
Hölö tätort uppstod som stationssamhälle kring den år 1913 öppnade järnvägslinjen Järna – Nyköping. Det tidigare sockencentrat, runt kyrkan, fick i och med detta klart minskad betydelse; tyngdpunkten flyttades en halv mil västerut.

En stor del av samhället uppfördes på mark som tillhört Grävsta-fastigheterna.

Hölö genomgick från 1910-talet en intensiv bebyggelseexpansion.
Kring stationen uppfördes stationshus, magasin och andra byggnader.
På andra sidan vägen uppfördes villor med namn som ”Rosenhill” och ”Laxne” med affär respektive handel och det fanns även café- och åkeriverksamhet, med lokalbussar och taxi. Flera av byggnaderna var av egnahemskaraktär och flerfamiljshus samt servicefunktioner och flera frikyrkor etablerades.

Från 1930-talet
Från slutet av 1920-talet och framåt utökades samhället med flerfamiljshus kring stationen, enskilda små villor, ett föreningshus och dansbana. Den första brandstationen uppfördes 1939. Kring mitten av 1900-talet uppfördes ytterliggare några flerbostadshus och ett radhusområde.
Under 1930-talet etablerades en orgel-/snickerifabrik och ett mindre sågverk.

Efter andra världskriget
Bebyggelsen har under perioden vuxit utåt med tidstypiska villaområden och med likartade enfamiljshus på generösa tomter.

Är 1969 upphörde tågen att stanna i Hölö och då revs den gamla järnvägsstationen vid Centralvägen, 1971-72 revs föreningshuset och dansbanan.
Hölöskolan bygdes 1972, samtidigt som Hölö kommun (även innefattande Mörkö) uppgick i den nya Södertälje storkommun.

Ortens småindustrier har framför allt etablerats i de norra delarna av tätorten, där också kommunens vatten- och avloppsanläggningar placerades.

Kommunens planer på etablerandet av ett nytt samhällscentrum med bostäder, handel och servicefunktioner i Vi-området har endast delvis förverkligats – där har från omkring 2000 byggts ett äldreboende och två mindre områden med hyreslägenheter.

Kanske har du bilder eller berättelser från någon av platserna i listan här till höger – skriv en rad till föreningen!.


Bilder och dokument från Hölö samhälle

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Runo Palmgren