Skarhults Församling

Kategori: Kyrka

Koordinater: 55.803541, 13.368714

Information om Skarhults Församling

Kyrkan tillhör numera Eslövs kyrkliga samfällighet.

Skarhults kyrka

Den ursprungliga kyrkan byggdes i slutet av 1100-talet och byggdes till i mitten av 1500-talet. Kalkmålningarna är från 1400-talet, altaret från 1500-talet och predikstolen av Johan Ullberg är från början av 1700-talet. Kyrkan rymmer 100 besökare. Gudstjänst firas enligt schema ungefär en gång i månaden.


Historia:
Kyrkan byggdes 1150-1175 i romansk stil. Det välbevarade långhuset är från denna tid. Omkring 1565 bytte slottsfrun Mette Rosencrantz utdet gamla absidkoret mot ett större rakt kor. Hon lät också bygga om tornet. Under koret gjordes ett gravvalv för Sten Rosensparre.
När kyrkan restaurerades 1940 återställdes den romanske mästarens tympanon med springande lejon över den profilerade sandstensportalen. Framför denna portal står vapenhuset.
Kyrkan är helgad åt S:t Nikolaus.
Interiör:
Spetsbågsornerad dopfunt och predikstol tillverkades i början av 1700-talet av Johan Ullberg.
Altaret är från 1500-talet.
Takvalven tillkom under 1400-talet och försågs med dekormålningar omkring 1460 och figurmålningar omkring 1550.
Fredrik II:s glasfönster från 1658 finns numera på Kulturen i Lund.

Skarhults kyrka


Bilder och dokument från Skarhults Församling

Visa fler bilder & dokument ›


Platser i Skarhults Församling
Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Dagny Åkesson