Överhölö kyrkoruin

Kategori: Bebyggelselämning

Visa karta
Överhölö kyrkoruin
Koordinater: 59.034242, 17.542172

Information om Överhölö kyrkoruin

Hölö socken var mycket tidigt uppdelad i två socknar (se Hölö kyrka).

Överhölö kyrka byggdes under 1100-talet och kyrkoruinen ligger straxt norr om Hölö samhälle utefter Grävstavägen.

Vid en grävningsundersökning år 1944 konstaterades att kyrkans långhus hade byggts till mot öster. Det finns rester av åtta väggpilastrar vilka burit upp tre valv. I väster konstaterades även att det finns rester av ett torn och i norr på sedvanlig plats, finns grunden av en sakristia (omklädningsrum för prästen) invid koret.
Gustav Vasa lät stänga många kyrkor och belägg för detta har man funnit i ett par notiser. I början av 1530-talet drev kungens fogdar in silver från Överhölö kyrka: kalk*, patén* och ett kors. År 1575 kallas den ”ödekyrka”.

* Kalk = bägare (för nattvardsvin) och patén = oblatskål (för nattvardsbröd).

 


Bilder och dokument från Överhölö kyrkoruin

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Runo Palmgren