Vrena bro

Kategori: Bro

Koordinater: 58.858579, 16.699267

Information om Vrena bro

I dag kan vi se två olika landsvägsbroar över Vrenaån och ett brofundament.

Den senast byggda bron är från 1950-talet och är en modern betongbro som passerar över Vrenaån längs väg 52.
Den näst yngsta bron är byggd 1924, också i betong. Den är intakt men stängdes av för biltrafik på 2000-talet men fortfarande kan bron passeras av gående och cyklande.
Den tredje yngsta bron var en träbro och den revs 1924 när betongbron byggdes. Ett av fundamenten till denna bro finns kvar och syns i ån under bron.
Det fanns en träbro redan på 1600-talet och troligen har det funnits broar ännu tidigare men av dessa finns inga spår. De äldsta broarna har legat en bit uppströms, där den tidigaste landsvägen genom Vrena korsar ån.

Över Vrenaån finns i dag 2017 ytterligare tre broar. De finns på fabriksområdet och är inte öppna allmänheten.
En bro är endast för gående och några rör och den kom till när boardfabriken byggdes och man hade behov av att komma över till södra sidan av ån.
Den näst sista bron var en järnvägsbro som kom till när järnvägen byggdes på 1870-talet. Den låg på stenfundament. Den är utbytt under 1900-talet och ligger nu på betongfundament. Den ursprungliga bron används nu som vägbro internt för fabriken.
Den sista bron nedströms är den nya bron för järnvägen. GM


Bilder och dokument från Vrena bro

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Teddy Munkesjö
Jag är föreningsredaktör för Vrena och Husby-Oppunda hembygdsförening. Om du har information om bilder eller platser som passar i Bygdeband är du mycket välkommen att kontakta mig. Tel: 0705 49 75 63 eller skriv till mig på adressen teddy.munkesjo@gmail.com.