Vrena bro

Kategori: Bro

Koordinater: 58.858579, 16.699267

Information om Vrena bro

I dag finns två landsvägsbroar över Vrenaån.

Den yngsta bron är från sent 1950-tal och är en modern betongbro för RV52 som passerar över Vrenaån.
Den näst yngsta bron är byggd 1924, också den i betong. Bron är intakt men stängdes av för biltrafik på 2000-talet men fortfarande kan bron passeras av gående och cyklande. I den bron finns fortfarande öppningen där den smalspåriga järnvägen passera på sin väg mellan Vrena Hamn och Vrena station.
Den tredje yngsta bron var en träbro och den revs 1924 när betongbron byggdes. Ett av fundamenten till denna bro finns kvar och syns i ån under bron.
Det fanns en träbro redan på 1600-talet och troligen har det funnits broar ännu tidigare men av dessa finns inga spår. De äldsta broarna har legat en bit uppströms, där den tidigaste landsvägen genom Vrena korsar ån.
– – –
Över Vrenaån finns i dag 2017 ytterligare tre broar. De finns på fabriksområdet och är inte öppna allmänheten.
En bro är endast för gående och några rör och den har sedan länge funnits i olika utföranden.
Den näst sista bron nedströms är en före detta järnvägsbro för ett stickspår från fabriken som kom till då fabriken byggdes men är 1978 ombyggd till vägbro används nu som vägbro internt för fabrikens behov.
Den sista bron är järnvägsbron som tillkom på 1870-talet då järnvägen drogs genom Vrena. Den låg på vackra stenfundament. Den är utbytt under 1900-talet och ligger nu på betongfundament. GM


Bilder och dokument från Vrena bro

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Teddy Munkesjö
Jag är föreningsredaktör för Vrena och Husby-Oppunda hembygdsförening. Om du har information om bilder eller platser som passar i Bygdeband är du mycket välkommen att kontakta mig. Tel: 0705 49 75 63 eller skriv till mig på adressen teddy.munkesjo@gmail.com.