F.d. dansbana/skyttepaviljong/skjutbana

Kategori: Naturanknutet

Koordinater: 62.412417, 13.690036

Information om F.d. dansbana/skyttepaviljong/skjutbana

Här fanns tidigare en skyttepaviljong, använd av Hedevikens skytteförening. Själva skjutvallen låg strax bortanför den senare byggda s.k. Billingsvägen som syns till höger. År 1917 lades skytteföreningen ned och paviljongen blev omvandlad till dansbana (se gamla fotbollsplanen).

Skytteföreningen bildades 9 juni 1895 vid ett möte på Gästgivaregården där ordförande för mötet var Sergeanten A.A. Hübenette från Östersund.

Skytteföreningens styrelse kom att bestå av: Jöns Johansson ordf. ledamöter Jonte Forsgren, Olof Näs, Per-Erik Näs och Torparen P. Kjellsson. Till instruktör och protokollförare valdes Jonas Westlund, ammunitions- och materialförvaltare valdes Hans Eriksson.Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Björn Eriksson