Johannesberg

Kategori: Gård

Koordinater: 58.665699, 16.877790

Information om Johannesberg

Åren 1778-1800 bodde gruvarbetaren Johan Österberg och hans hustru Catharina Larsdotter här.

Gården är belägen på Tuna och Tunabergs socknars bergslagsallmänning och var upplåten för understöd till dels koppartillverkning och dels  järngruvdrift för Nävekvarns bruk. År 1749 uppläts gården av Kronan till ovannämnda understöd, och lägenhetsinnehavarna fick betala arrendet till Nävekvarns bruk. Av dessa lägenheter var 31 bebyggda och 3 obebyggda. Då Nävekvarns bruk 1879 begärde att få skattelösa hela bergslagsallmänningen, uppstod tvist om detta. Enligt gamla bestämmelser skulle skattelösesumman, som uppgick till en totalsumma av 121 kronor för en areal av 500 ha, erläggas till Vadstena krigshusmanskasssa. Mot detta opponerade sig lägenhetsinnehavarna, och Carl A Wärn blev då utsedd av de skattebelagda lägenhetsinnehavarna att föra deras talan, och vid urtima riksdag 1919 blev det beslutat, att kronan skulle behålla lägenheterna.
I Tunabergsbygden 2008 sidan 27 finns att mer att läsa.


Bilder och dokument från Johannesberg

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Gunnel Adolfsson
Om du har information om platser eller bilder är du välkommen att ringa till mig på telefon 070-637 71 87 eller skriva till mig på adressen gmadolfsson@gmail.com