Norra Vi kyrkogård

Kategori: Gravar

Koordinater: 57.885075, 15.350666

Information om Norra Vi kyrkogård

Norra Vi kyrkogård sluter sig runt kyrkan. Den har gamla anor. Den har troligen använts som begravningsplats sedan medeltiden. I olika skeden har området utökats såvä åt norr, söder och öster. I väster är det mer osäkert om begravningsområde funnits. Vid utgrävningar av vägen fram mot kyrkan till sjön har man funnit barnskelett. Dessa kan dock ha grävts ner utanför det inhägnade gravområdet odöpta eller att de av annan anledning inte varit upptagna i den kyrkliga gemenskapen.

Intill kyrkans södra långsida är von Schaarska gravkoret tillbyggt eller snarare den nya kyrkan uppfördes i anslutning till gravkoret, som är äldre än nuvarande kyrkan. I gravkoret finns kistor till bl a släkten von Schaar.

De äldsta kvarvarande gravarna ligger intill kyrkans norra långsida. Släkten Ridderborgs gravar från 1900-talet finns på kyrkogårdens sydöstra hörn.

Under golvet i kyrkan finns två präster begravda. De är de enda kända personer som har blivit begravda under kyrkan.

En minneslund anlades under 1990-talet på nordsidan.


Bilder och dokument från Norra Vi kyrkogård

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Björn Johansson