Tortan

Kategori: By

By (hemman) i östra Brunskog.

Koordinater: 59.666656, 12.978286

Information om Tortan

By (hemman) i östra Brunskog.TORTAN. Källa: En bok om Brunskog.

Som liten gård betalade Tortan tionde år och blir år 1606 »förökt från torp till halv gård». Som 1/2 hemman ökas skatten till: »Oxeskatt 3 öre; Årlige hästar 2 och Konungshästar 2».

I Älvsborgs lösen 1613 betalar Isak i Tortan 18 mark.

Som tionde från Tortan har kyrkoherden antecknat: 1623: »Isack i Tooltakn 1 skäppa korn», 1624: »3 öre» och 1627: »1 skäppa havre»; 1629: »Sven i Toltakan 3 öre»; 1646: (av ny kyrkoherde) Lars i Toltan 2 öre k. m.»

I urkunden från år 1732 om kolning är om Toltan antecknat »Ägarna av denna skog, Elof och Nils Isakssöner, Nils Larsson, Pål Nilsson och Änkehustrun Gertrud, ville intet undandraga sig att kola till Rinnefors hammare». Och är för dem antecknat 234 stavrum ved, d. v. s. 12 milor.

Om inbyggarna i Tortan är år 1769 finns i husförhörsboken antecknat om en familj: »Nils Persson, 1719; Marit Nilsdotter 1727; (barn) Britta, 1748; Olof, 1754; Svärfadern Nils Isaksson 1691; Marit Olsdotter, 1692».
Nämnda år är 7 hushåll med 36 medlemmar antecknade från Tortan.

Vid laga skifte år 1840 blev hemmanets areal uppmätt och befanns vara 1151,1 tunnland varav skogsmarken upptog 974,9 tunnland.
Arealen av hemmanets åkerjord uppgavs 1938 i taxeringslängd vara 152 tunnland och det var samma året sjutton delägare i hemmanet.
År 1939 redovisar församlingsboken 18 hushåll och 56 personer i Tortans hemman.


Bilder och dokument från Tortan

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Anna Landgren
0570-53021